24

8.6K 126 27
                  

Siccin 2'nin bu sahnesini çekmek için, nefesi kuvvetli 9 hoca sırayla dua okumuştur. Sahne öyle çekilmiştir.

Cinler ile BilgilerHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin