20

9.1K 136 66
                  

Tütsü yakmak evinizde bütünün cinleri kapı dışarı eder. Tütsü kokusu Cinlerin en sevmediği kokudur. Mum ışığı bildiginiz gibi ısı yayar, cinler ısı olan ortamda olur eğer mumla aynaya bakarsanız Cinlerin kilidini acarsınız ve eve girmelerini sağlarsınız...

Cinler ile BilgilerHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin