CHIẾN LƯỢC TRONG MA TRẬN

5.5K 1 0

*MA TRẬN BCG

-Góc phần tư thứ 1:mức thị phần tương đối thấp nhưng lại có khách hàng

→sử dụng CL: Quyết định đầu,tăng quy mô.củng cố

Cắt giảm chi phí

-Góc phần tư thứ 2:khả năng tiêu thụ lợi nhuận cao,khả năng phát triển của sản phẩm trên tt cao ->k/năng cạnh tranh cũng cao.

→sử dụng CL:tăng trưởng giữ vị thế cạnh tranh.

-Góc phần tư thứ 3:mức thị phần cao tỉ lệ tăng trưởng giảm

→sử dụng CL:

.những bộ phận CASH CROWS vững mạnh thì các CL:p/triển sp,đa dạng hóa tập trung là CL hấp dẫn.

.những b.phận yếu kém thì CL giảm bớt chi tiêu hay loại

bỏ bớt lại.

-Góc phần tư thứ 4:mức thị phần tương đối,cạnh tranh trong ngành có mức tăng trưởng thấp và ko có thị phần

→sử dụng CL:thu hẹp sản xuất.

*MA TRẬN SPACE ( PHÂN TÍCH 4 CHIỀU)

-Vị trí ô 1: Vị trí cực kì thuận lợi

→sử dụng CL tấn công:thâm nhập tt,p/triển sp,kết hợp phía sau,k/hợp phía trước đa dạng hóa đều có khả thi.

-Vị trí ô 2:

→sử dụng CL:mang tính thận trọng (chỉ chớp lấy cơ hôị KD nào có đủ nguồn lực và các đk thuận lợi) Cl thận trọng:là thâm nhập tt,p/triển sp,đa dạng hóa hỗn hợp.

-Vị trí ô 3:

→sử dụng CL phòng thủ:hạn chế chi tiêu,loại bỏ bớt,thanh lý va đa dạng hóa hỗn hợp.

-Vị trí ô 4:

→sử dụng CL tăng trưởng:kết hợp phía sau,phía trước,theo chiều ngang,cl thâm nhập thị trường,p/triển tt(bằng cạnh tranh bằng chi phí,sự khác biệt hóa sp),phát triển sp va tham gia liên doanh.

MA TRẬN GE:

*Vùng A:

1.sử dụng Cl:liên doanh hoặc thôn tính

2.sử dụng Cl:tăng trưởng tập trung hoặc đa dạng hóa đồng tâm

3.sử dụng Cl:tăng trưởng tập trung

.nếu thị phần chưa lớn -> thâm nhập tt

." lớn -> pt tập trung

*Vùng B: khả năng cạnh tranh của DN ko cao,sức hấp dẫn ko lớn.

→sử dụng Cl ổn định sx tăng trưởng có chọn lọc.

*Vùng C:

→nên sd CL thu hẹp SX cắt giảm,thu hẹp,rút lui.

MA TRẬN 9 Ô:

*Ô 1,2,4:(sd CL phát triển và xây dựng)

.ô 1:sd chiến lược tăng trưởng tập trung

.ô 4:sd chiến lược liên doanh có hiệu quả hơn.

*Ô 3,5,7:CL nắm giữ và duy trì.

*Ô 6,8,9:CL thu hoạch và loại bỏ.