Giới thiệu nhân vật

40 3 0
                  

Nó : Mỹ Như tên thường gọi ( Bi ) xinh , cao , học giỏi , trắng , bạn thân Quỳnh Anh , nhà giàu , dễ thương , sống tại Việt Nam là người Trung Quốc ( Trùng Khánh ) mặc dù là người Trung Quốc nhưng nói TV rất suôn muốn được gặp thần tượng , 16 tuổi
Bạn : Quỳnh Anh tên thường gọi ( Lily hoặc Kathy ) xinh , cao , học giỏi , cute , bạn thân Mỹ Như , nhà giàu ,dễ gần sống tại Việt Nam có ước mơ được sang Trung Quốc ( Trùng Khánh ) muốn được gặp thần tượng , 16 tuổi
Anh : Tuấn Khải tên thường gọi ( Khải Ca , Tiểu Khải , Khải Đao , Tiểu Hổ ) đẹp trai , hát hay , nhảy đẹp , học giỏi , là người Trung Quốc ( Trùng Khánh ) nhóm trưởng TFBOYS bạn thân của Nguyên , Tỉ 18 tuổi
Cậu : Vương Nguyên tên thường gọi ( Nguyên Nguyên , Bảo Bối , Bánh Trôi ) Khải gọi ( Nguyên Tử ) đẹp trai , hát hay , nhảy đẹp , nhà bác học , là người Trung Quốc ( Trùng Khánh ) thành viên nhóm TFBOYS bạn thân của Khải , Tỉ 17 tuổi
Hắn : Thiên Tỉ tên thường gọi ( Dương Dương ) Khải gọi ( Dịch Dịch ) Nguyên gọi ( Tỉ Tỉ ) nhảy giỏi , điển trai , cao , hát hay , lạnh lùng ,là người Trung Quốc thành viên nhóm TFBOYS bạn thân của Khải , Nguyên 17 tuổi

Xin chào , ngày maiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora