Önemli Sorular

20.7K 782 113

Size bir, iki soru sormak için bir duyuru yayımlayım dedim, bir kaçınız cevap verdinde sap gibi kalmayım en azından :)

1) Kapak yapabilen biri var mı? (2. Kitap için lazım)

2) Facebook grubu kursak mı acaba?

3) Kitapla ilgili her hangi bir sorunuz var mı?

Birde multimediaya bakmanız önerilir...

Elementler AkademisiWhere stories live. Discover now