Dong Binh Thiên Hạ

373 1 0

DONG BINH THIÊN HẠ

 - Tác giả ﹕Thuyết Bất Đắc Đại Sư

Chương mở đầu Lý do chọn Dong binh (Lính đánh thuê) làm nghề nghiệp chính của truyện:

1/ Làm lính đánh thuê phải đối mặt với tử vong, hơn nữa khi đối diện tử vong lính đánh thuê với lính chính qui khác biệt rất lớn.

Khi đối diện cường địch, có thể đưa binh lính vào sinh ra tử nhưng không thể đưa họ đi chết .

Lính đánh thuê không như vậy, chỉ cần có tiền là lập tức bán mạng.

Mong chờ lính đánh thuê nói chuyện tình nghĩa àh ?

2/ Lính đánh thuê phải tin tưởng anh em.

Không có anh em không có lính đánh thuê, đã là lính đánh thuê hèn nhát chỉ có chết.

3/ Lính đánh thuê phải oci trọng danh dự.

Binh lính có thể không cần nhưng lính đánh thuê không thể không có.

Các cấp lính đánh thuê trong Dung binh thiên hạ:

- Nhóm cực nhỏ 1-10 người: chủ yếu làm trinh sát, thám hiểm, không gia nhập chiến tranh công thành, không ở lại một địa phương quá lâu.

- Nhóm nhỏ 10-100 người: chủ yếu là thám hiểm, trinh sát, bảo vệ thôn trang, hộ tống, cố gắng tránh xa các cuộc chiến tranh qui mô lớn, tùy vào vị trí mà làm những việc khác nhau, có lãnh địa hoạt động riêng.

- Nhóm trung bình 100-500 người: bảo vệ thành thị, hộ tống, cùng với quân chính qui tác chiến, coi trọng lãnh địa hoạt động.

- Nhóm lớn 500-2000 người: bảo vệ thành thị, hộ tống, cùng với quân chính qui tác chiến, thường có thành riêng và cơ sở kinh doanh.

- Nhóm cực lớn 2000 người trở lên: chủ yếu phòng thủ các thành lớn, bảo vệ thành thị, hộ tống, cùng với quân chính qui tác chiến, ở những thành phố nhỏ có vị trí ngang bằng với quân chính qui, còn quân chính qui mang chức năng tương tự như cảnh sát.

Chức nghiệp:một số tôi không hiểu, có lẽ sau này khi dịch sẽ hiểu rõ hơn

- Chiến sĩ: kị sĩ (long kị sĩ, linh thú kị sĩ, tử linh kị sĩ) kiếm sĩ (đại kiếm sĩ, cuồng thứu chiến sĩ, trở kích kiếm sĩ) cung tiễn thủ (ma pháp tiễn thủ, lang kị tiễn thủ) đạo tặc (chiến sĩ có thể dễ dàng trở thành sát thủ)

- Mục sư: hiền giả (đại hiền trả, trớ chú mục sư) tăng lữ (tăng binh, trớ chú tăng lữ)

- Ma pháp sư: hồng bào (quang minh hệ kiến tập, ma pháp sư, đại ma pháp sư, thiên không ma đạo sư, thánh ma đạo sư) hắc bào (hắc ám hệ kiến tập, ma pháp sư, đại ma pháp sư, hắc sơn ma đạo sư, ám ma đạo sư) lam bào (trung lập kiến tập, ma pháp sư, đại ma pháp sư, hải dương ma đạo sư, tự nhiên ma đạo sư)

- Cuồng chiến sĩ: nghề đặc biệt do chủng tộc đặc biệt tạo thành.

Giới thiệu ma pháp đơn giản của các thuộc tính ma pháp:

- Phong hệ trung lập ma pháp thuộc tính: sơ cấp ma pháp-ẩn thân (mật pháp đặc hữu của tinh linh, có thể biến thân thể trong suốt, dùng trong hành động bí mật nhưng vẫn có khuyết điểm là khi di chuyển sẽ mất hiệu lực)