Kesintisiz Devrim 1-2-3 (Mahir Çayan)

9.1K 51 11
                  

KESNTSZ DEVRM 1

Ülkemizin Sol'unda tam bir teorik kemeke hüküm sürmektedir. Öyle ki, ayn revizyonist tezleri temel alan ve bunlar deiik ambalajlamalarla piyasaya süren, kendi özgücünün dnda baka güçlere bel balayan çeitli oportünist fraksiyonlar, en sert bir ekilde birbirlerini oportünizmle, pasifizmle, ihanetle, vs. ile suçlamaktadrlar. Kendi aralarnda taktik ayrlk bile saylmayacak ufak deerlendirme veya deyi farkllklar etrafnda frtna koparmaktadrlar.

Sözde yaplan ideolojik polemiklerde, utanmazca yaplan tahriflerin, küçük-burjuva çrtkanlklarnn, "biz eskiyiz biliriz" ukalalklarnn tozu duman içinde tam bir kördöüü yllardr süregelmektedir.

Ülkemizde güçlü bir proletarya hareketinin olmamasnn sonucu, solda ideolojik seviye yüksek deildir. Bu yüzden, böyle bir ortamda neyin doru olduu, neyin eri olduu ayrdedilemez olmu; her ey birbirinin içine girmitir. Ve Marksist-Leninist devrim teorisinin özünün kaybolduu bu ortamda, oportünizmin çeitli biçimlerinin orjinal "devrim" teorileri, Marks, Engels, Lenin, Stalin, Mao-Tse Tung, Ho Chi Minh... adna; onlarn yazlarna atflar yaplarak tezgahlanmaktadr. Öyle ki, oportünizmin bir türü Lenin'in yazlarn kaynak alarak, dier taraf hainlikle suçlarken, öteki taraf da, Mao ve Lin Piao'nun yazlarn kaynak alarak kendisini suçlayan revizyonizmle suçlamaktadr.

"Marksizm son derece derinlii olan, son derece karmak bir doktrindir." Marksizm sürekli olarak, hayatn yeni gerçekleri karsnda derinleip, zenginleen, kendi kendini aan bir doktrindir. Marksizmde esas olan lafzlar deil, muhtevadr. Marksizmde deimeyen tek ey, Lenin'in deyiiyle onun yaayan ruhu olan diyalektik metottur. Diyalektiin en elemanter iki unsuru olan, zaman ve mekan kavramlar dikkate alnmazsa, Marks ve Engels'e göre Lenin'in, Lenin ve Stalin'e göre Mao-Tse Tung'un ve Mao'ya göre de emperyalizmin üçüncü bunalm döneminin muzaffer proleter devrimcilerinin revizyonistliklerinden bahsetmek mümkündür.

Oportünizm her yerde her zaman Bilimsel Sosyalizm'i tahrifte iki metoda bavurur:

Ya zaman ve mekan kavramlarn dikkate almadan, Marksizm ustalarnn baka tarihi artlar için ileri sürdükleri ve yaanlan dönemde eskimi olan tezlere dört elle sarlr ve bu tezleri kendi sapmasna dayanak yapmaya çalr. Veya Marksizm-Leninizmin her art altnda geçerli tezlerini "zaman ve mekan deimitir, o yüzden geçerli deildir" diyerek Marksizmi revize eder.

Dünyann her ülkesinde olduu gibi, ülkemizde de oportünizmin her türü, her iki metoda bavurarak Marksizm-Leninizmi tahrif ederek, devrimci militanlarn kafalarn kartrmaya çalmaktadr.

Biz bu broürü kaleme alrken özellikle bu gerçei dikkate aldk. Devrim anlaymz, buna bal olarak örgüt ve çalma tarz anlaymz, Marksist devrim teorisinin, zaman içinde derinleip zenginlemesinin nasl bir rota izlediini belirterek ortaya koymaya çaltk. Aslnda Bilimsel Sosyalizm'in tahlillerinde genellikle soyuttan somuta deil de, somutun tahlillerinden soyuta doru gidiler. Fakat ülkemizin solu özel bir durum arzetmektedir. Yukarda belirttiimiz gibi, solda var olan teorik kemekein içinde doktrinin özü gözden kaybolmutur. Bu yüzden, soyuttan balayarak, meseleyi en bandan ele alp zaman içinde nasl derinletiini ortaya koyarak somuta inmeye karar verdik.

Böylece bir kere, bu kördöüü içinde özü kaybolan Marksist devrim teorisini ortaya koymu olacaz, ikinci olarak da oportünizmin her türünün sözde ideolojik polemikleri ile militan arkadalarmzn kafalarn kartrmasna geni ölçüde engel olmu olacaz. (Oportünizmin tahriflerini tam olarak engellemeye elbette imkan yoktur. Ne var ki, meseleyi tam bir açklkla ortaya koymak mümkündür ve bu da oportünizmin tahrifatn geni ölçüde etkisiz klar).

te bu nedenlerle tahlillerimizde soyuttan somuta doru bir metot izledik.

Meseleyi üç ksmda inceledik. Birinci ksm, Marks, Engels ve Lenin dönemlerinin Marksist devrim teorisini ihtiva etmektedir.

Kesintisiz Devrim 1-2-3 (Mahir Çayan)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin