For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

nguoi la ho chi minh

526 0 0

The Ballad Of Ho Chi Minh

- Ewan Macall-

Far away across the ocean,

Far beyond the sea's eastern rim,

Lives a man who is father of the Indo-Chinese people,

And his name it is Ho Chi Minh.

Ho, Ho, Ho Chi Minh.

Ho, Ho, Ho Chi Minh.

From VietBac to the SaiGon Delta

From the mountains and plains below

Young and old workers, peasants and the toiling tenant farmers

Fight for freedom with Uncle Ho.

Ho, Ho, Ho Chi Minh, etc.

Now Ho Chi Minh was a deep sea sailor

He served his time out on the seven seas

Work and hardship were part of his early education

Exploitation his ABC.

Now Ho Chi Minh came home from sailing

And he looked out on his native land

Saw the want and the hunger of the Indo-Chinese people

Foreign soldiers on every hand.

Now Ho Chi Minh went to the mountains

And he trained a determined band

Heroes all, sworn to liberate the Indo-Chinese people

Drive invaders from the land.

Fourteen men became a hundred

A hundred thousand and Ho Chi Minh

Forged and tempered the army of the Indo-Chinese people

Freedom's Army of Viet Minh.

Every soldier is a farmer

Comes the evening and he grabs his hoe

Comes the morning he swings his rifle on his shoulder

This the army of Uncle Ho.

From the mountains and the jungles

From the ricelands and the Plain of Reeds

March the men and the women of the Indo-Chinese Army

Planting freedom with vict'ry seeds.

From VietBac to the SaiGon Delta

Marched the armies of Viet Minh

And the wind stirs the banners of the Indo-Chinese people

Peace and freedom and Ho Chi Minh.

Dịch sát nghĩa lời Anh:

Xa vượt ra ngoài biển đông, Xa bên ngoài những eo biển..

Sống một người là cha của người Đông Dương

Và tên của người đó là Hồ Chí Minh.

Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh...!

Từ Việt Bắc tới vùng Sài Gòn

Từ miền núi xuống vùng đồng bằng

Những người công nhân trẻ và già, tá điền

và những nông dân mệt nhọc

Họ đấu tranh cho tự do cùng với Bác Hồ

Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh...!

Hồ Chí Minh đã là một lính thủy thủ ngoài biển xa

Ông dành hết thời gian của mình đi khắp mọi nơi

Làm việc và gian khổ là một phần quá trình học tập

mở mang kiến thức

Hồ Chí Minh đã trở về từ nước ngoài

Và ông nhìn ra trên quê hương

Nhìn thấy sự đói khổ của người Đông Dương

Dưới bàn tay của bọn lính nước ngoài

Giờ Hồ Chí Minh đến với vùng núi

Và ông đã quyết định một hướng đi

Đoàn kết những người hùng để giải phóng dân tộc Đông Dương

Từ mười bốn người cho đến một trăm

Trăm nghìn người và Hồ Chí Minh

Rèn luyện và nhẫn nại, quân đội cuả người Đông Dương

Quân đội tự do của Việt Minh

Mỗi người lính là một nông dân

Ban đêm cầm cuốc, ban ngày vác súng trên vai

Đó là quân đội của bác Hồ

Từ những núi và những rừng rậm

Từ những đồng lúa và những bãi sậy

Những người đàn ông và phụ nữ quân đội Đông Dương

Đã gieo xuống tự do với hạt mầm chiến thắng..

Từ Việt Bắc đến Sài Gòn

Những đoàn quân Việt Minh thẳng tiến

Và gió thổi những lá cờ của người Đông Dương

Hòa bình và tự do và Hồ Chí Minh...

nguoi la ho chi minhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!