Thai A Kiem

14.1K 7 0

Thái A Kiếm tiếp theo truyện Đơn Kiếm Diệt Quần Ma

Hồi 1-Thiên Trượng Nguyên Độc Ty Thần Ma Khẩu Phật Tâm Xà

Trưa hôm mười hai tháng Giêng, trời vẫn còn rét mướt mặc dù mưa tuyết đã

ngừng nhưng gió vẫn còn thổi ào ào. Trên cánh đồng ruộng mênh mông

không một bóng người đi lại. Bỗng nhiên có hai điểm như bay, lúc đến gần

mới hay đó là hai người cưỡi ngựa đang phi nước đại. Một ông già râu tóc bạc phơ, một đại

hán mặt đỏ. Hai người đi đến sườn núi bỗng ông già ủa một tiếng rồi cả hai gò cương lại.

Ông già nhìn xung quanh rồi lớn tiếng nói:

- Này hiền đệ, lạ thật! Chúng ta đuổi được hơn trăm dặm rồi mà chẳng thấy tên mã tặc

đâu cả. Vết ngựa cũng không để lại, quả thật thủ đoạn của tên giặc rất cao minh.

Gã đại hán mặt đỏ trầm ngâm giây lát rồi đáp:

- Thưa đại ca, theo thiển kiến của tiểu đệ thì tên mã tặc này không phải tầm thường,

nửa tháng nay, đêm nào trong trời mưa tuyết chúng ta cũng mất ngựa. Đến khi chúng ta

phát giác thì đã lấp mất hết vết chân ngựa, đủ thấy tên giặc này rất thuộc địa hình nơi đây,

có lẽ trong nhà thông đồng với...

Ông già nọ vội xen:

- Vậy chú thử đoán xem người đó là ai? Trong mục trường của chúng ta ai cũng thành

thật đáng tin và nếu quả thật có như vậy thì thật không thể tưởng tượng được.

Hai người này là trường chủ và phó trường chủ của mục trường Sát Bắc Phi Vân Thủ

Ngô Phụng Bưu và Bát Quái Kim Đao Trịnh Kim Ngô.

Trịnh Kim Ngô khẽ đáp:

- Việc này tiểu đệ nghi ngờ đã lâu nhưng chưa có chứng cớ nên chưa dám nói ra, e mất

niềm hòa khí giữa anh em. Người đó là nghĩa tử của đại ca, là Từ Triệu Sâm đấy.

Ngô Phụng Bưu ngạc nhiên hỏi:

- Y đấy à? Tại sao y làm như thế?

Trịnh Kim Ngô nhìn Ngô Phụng Bưu thở dài đoạn đáp:

- Đại ca quả thật là người trung hậu. Triệu Sâm bên ngoài thì cung thuận nhưng bên

trong thì gian hiểm xảo quyệt vô cùng. Tiểu đệ đã nhận xét ra điều đó từ lâu. Nguyên nhân

là Bắc Gia Bảo Chủ Bốc Anh muốn chiếm mục trường của chúng ta. Triệu Sâm rất say mê

sắc đẹp của Lệ Hằng con gái y vì vậy y mới thừa cơ xúi giục Triệu Sâm. Đó là nguyên nhân

chính... Đại ca còn nhớ mười năm trước ở Long Giang, đại ca dùng Thiết Quài đánh Tam Khôi

bị thương không? Phong Thanh Long Giang Tam Khôi hiện giờ đang ở trong Bắc Gia Bảo.

Thai A KiemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!