Choco Chip Cookies - Goo Hara

110 2 0
                         

Choco chip cookie gudel wihe mandurosjyo
Mat jom bwa chokchokhe boy
Choco chip cookie gurohge uriga baradon
Dalkomhan mat chokochipkuki!

Choco chip cookie uri danduri
Dalkomhan siganul nanugo(uu)
Choco chip cookie uri danduri
unmilhan iyagil nanwoyo(uu)

Tukbyolhan narun anijiman
Gipuge hejuryo junbihesoyo (yepohejwoyo)
Apchima durugo himkot banjukhago
Botorul barugo mogumjiksure guwoso
(kemuro mogodo dwe uyu-e jigodo mokgo)
Gomapdago an hedo dwe gudeman johdamyon

Masisdago marul hejwo
Choco chip cookie soro ibe hanasik mulgo
Jemisnun nori
Chokchokhal te mogoyo malaborigi jone
Onuldo guden yoksi mame sok duro

Choco chip cookie uri danduri
Dalkomhan siganul nanugo(uu)
Choco chip cookie uri danduri
unmilhan iyagil nanwoyo(uu)

Cho-um mandunun narijiman
Masisge hejuryo noryokhesoyo (yepohejwoyo)
Kekushage sisgo sekomhan hyangu-i
Pingku bit talgido saisaie nohoso
(kemuro mogodo dwe uyu-e jigodo mokgo)
Gomapdago an hedo dwe gudeman johdamyon

Masisdago marul hejwo
Choco chip cookie soro ibe hanasik mulgo
Jemisnun nori
Chokchokhal te mogoyo malaborigi jone
Onuldo guden yoksi mame sok duro

Onurun nomu pigon he
Guredo namgim opsi mogoborimyon
Chingchanul badul gora mido
Uisimchi anha sasirun
Pojangul tudo bol sengagun opso
Bogwanhago siposji olyoso (yeah!)
Mogobon got junge jeilo
Nege majnun got gata
Butakhe neildo (moredo)
Amudo jugi silho naman mokgo sipo
Darun edul jalmot sipda
Ipal da nagal su iso

Choco chip cookie uri danduri
Dalkomhan siganul nanugo(uu)
Choco chip cookie uri danduri
unmilhan iyagil nanwoyo (uu)

Choco chip cookie uri danduri


KPOP EASY LYRICSWhere stories live. Discover now