Lalalalala

10.4K 159 0
                         

Go to my works! ^_^ From One shot stories compilation kasi, ginawa ko nalang tig-iisa. Hahahahahaha. Pabgo bago ng desisyon si Author. Pasensya.

BestfriendTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon