Chapter Five

11.5K 283 3

Chapter 5

Napabuntong hininga na lang si Liberty. Paano ay kakatapos lang siyang kausapin ng doctor. Sabi nito ay kailangan daw muna niyang ipahinga ang paa, masyado daw kasing nabanat ang muscle niya doon kaya kailangan ng recovery.

"One week tengga sa bahay, one week din na nganga! Ano ba 'yan! Kung mamalasain ka nga naman!" Bulong niya saka napatingin sa saklay na nasa tabi niya pagkuway bumalik ang tingin niya sa puting kisame. Ilang saglit siyang nakipagtitigan doon maya-maya lang ay napahawak siya sa sariling labi.

Hindi siya makapaniwala sa nangyari kanina. Totoo bang hinalikan siya ni Alex? Napapikit siya saka muling inalala kung paano naglapat ang mga labi nila, at isa lang ang napatunayan niya--- hindi panaginip iyon. Hanggang ngayon kasi ay nararamdaman pa rin niya ang pangangapal ng kanyang mga labi. Pakiramdam pa nga niya ay kumain siya ng siling labuyo dahil napapaso siya at pumipintig pa ng kusa ang labi niya.

"What are you thinking?" Nagulat na lang si Liberty ng marinig ang boses ni Alex. Hindi na niya napansin na nasa tabi na pala niya ito. "Para kang nakakita ng multo, ayusin o nga 'yang mukha mo." Natatawang sabi nito. "Anyway, puwede ka ng lumabas ngayon. Sa bahay niyo na lang ikaw magpahinga." Tumango lang si Liberty bilang sagot saka bumangon at umayos ng upo. "By the way, ihahatid na lag kita, ha? Baka kasi sabihin mo na masama akong tao."

"Totoo naman, e..."

"Ano iyon? May sinasabi ka?"

"W-wala po..." sabi niya saka napalabi. "Ang bingi naman nito. Ewan ko sa'yo!"

"Tumayo ka na dyan para makauwi na tayo." Utos nito sa kanya pagkuway tumalikod dahil biglang nag-ring ang cellphone nito.

Lihim na inisnaban ni Liberty ang lalaki. Paano ay mas inuna pa nito ang pagsagot sa phone kaysa sa kanya. Parang hari pa kung mag-utos, tumayo daw siya. Pilay nga siya, diba? Ang sarap ipamukha sa lalaking ito na ito ang may kasalanan kung bakit siya ganito. Napatingin siya sa kanyang saklay, hindi pa naman siya marunong gumamit niyon.

"Napaka-ungentleman talaga ng eng-eng na ito!" Bulong niya saka kinuha ang saklay at inilagay iyon sa may kili-kili niya.

"Nandito ka na? Bakit hindi mo ako tinawagan kanina para nasundo kita sa airport? Ikaw talaga, anyway, I'm glad na nakauwi ka na. Yes, ofcourse, babe. Sure, I'll be there later. Please wait for me, yeah, I love you."

"Ay may girlfriend na pala siya..." Bulong ni Liberty matapos marinig ang sinabi ni Alex sa kausap nito. Pero bakit bigla siyang nakaramdam ng panghihinayang sa kaalaman na may nobya na ito? "Hmp! Ano naman sa'kin kung may girlfriend na siya? May Daniel naman ako saka---" natigilan siya sa ibang isipin dahil ng ihahakbang na niya ang isang saklay niya ay bigla iyon nadulas. Napatili na lang siya pero mabuti na lang at mabilis siyang naalalayan ni Alex kaya hindi siya tuluyang nalugmok.

"Ano ka ba? Tanga o sadyang lapitin ka lang ng disgrasya?" Pagkuway inis nitong sabi at marahan siyang iniupo sa gilid ng kama.

"Makatanga naman 'to! Kasalanan ko ba kung bakit hindi ako marunong gumamit ng saklay? Saka kasalanan ko ba kung bakit ako nandito ngayon saka---" hindi na naituloy ni Liberty ang ibang sasabihin dahil narinig niya ang boses ng babaeng kausap ni Alex kanina.

"Babe, sino ang kasama mo dyan?" Sabi ng babae sa kabilang linya. Boses pa lang nito ay nahinuha na ni Liberty na may katarayan ang babae.

"Pasyente lang dito sa ospital." Sagot ni Alex kapagkuwan.

"At bakit ka naman---"

"Mamaya ko na lang ipapaliwanag, ok? Bye, I love you." Ini-end call na ni Alex ang tawag at binalingan naman si Liberty. "Ang ingay mo kasi!" Sita nito sa kanya.

This Woman is my DestinyWhere stories live. Discover now