Chapter 34: Watch Tower

948K 26.5K 6.1K
                         

Chapter 34: Watch Tower

Nagising ako dahil sa narinig na ingay mula sa pintuan ng aking kwarto. Hindi ko ito pinansin at nanatiling nakahiga sa kama. Tinakpan ko ng kumot ang mukha ko at muling pumikit. Pero maya maya pa, narinig kong muli ang pagkatok at ang boses ni Luna.

"Shia, kailangan mo ng lumabas. Halos nandito na tayo."

Muli kong binuksan ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Binaba ko ang kumot at pinagmasdan ang maliwanag na kwarto kung saan pumapasok ang liwanag ng papalubog na araw mula sa bintana. Bahagya akong napakurap dahil hindi agad nagsink in sa akin kung nasaan ako.

Muli kong narinig ang pagkatok sa pintuan. "Shia, gising ka na ba?"

Umupo ako sa kama at wala sa sarili na nakatitig sa aking kwarto. Wala na nga pala ako sa Titan Academy. "Susunod ako, Luna." sagot ko habang inaayos ang aking magulong buhok. "Mauna ka na."

Nagkaroon ng panandaliang katahimikan sa kabilang parte ng pintuan bago sumang ayon si Luna. "Okay, Shia. Just hurry up." Narinig kong naglakad na ito palayo. Bumuntong hininga ako at tumingin sa labas ng bintana.

Mabilis parin ang takbo namin at ramdam ko ang marahang pagyanig ng sahig na tinatapakan ko. Hapon na. Ibig sabihin malapit na kami. Hindi ko alam kung ilang minuto ang lumipas bago ako tuluyang lumabas. Tahimik sa hallway. Naglakad ako papunta sa unahan kung saan makikita ang living room na parte ng train. Nang makalapit ako, nakita ko agad ang lahat ng mga kasamahan ko. Hindi pa nila napapansin ang pag dating ko kaya naman malaya ko silang pinagmasdan.

Magkakasama si Cain, Luna, at Ethan habang nakaupo at may pinag uusapan. Si Victoria ay may hawak na tasa ng tsaa at tila ba walang pakialam sa paligid niya. Si Miss Aura ay binabasa ang schedule ng grupo. Si Sir Apollo at Gin ay seryosong nag uusap sa sulok. Tahimik kong pinagmasdan si Gin.

Gusto ko siyang lapitan. Gusto ko siyang hawakan o yakapin o kahit manatili lang sa tabi niya hanga't maaari. Pakiramdam ko ay hindi sapat na nakikita ko lang siya sa harapan ko. Gusto ko siyang makasama kahit hangang sa matapos lamang ang byaheng ito.

Napalingon si Gin sa direction ko nang mapansin ang pagdating ko. Agad na umaliwalas ang nakakunot niyang noo nang makita ako. Bahagya siyang ngumiti. Natatakot ako, Gin. Pwede bang tumigil nalang ang oras? Ayoko ng matapos ang byaheng ito.

Pilit akong ngumiti at ginawa ang lahat para umiwas sa tingin ni Gin. Naglakad ako papunta sa bintana at pinagmasdan ang paligid. Nag bago na ang terrain na dinadaanan namin. Kung kanina ay halos walang katapusang patag na kalupaan, ngayon ay bundok at kagubatan ang nadadaanan namin. Mukhang malapit na nga kami.

Napatingin ako sa unahan ng train at nakita ang isang kakaibang bagay na malayo sa berdeng paligid. Sa likod ng mga bundok na nasa harapan namin, isang silver na building ang matayog na nakatayo at litaw na litaw ang kumikintab nitong tore habang nasisinagan ng araw. Kumunot ang noo ko habang pinagmamasdan ito na unti unting napapalapit sa amin.

"We're almost here."

Bahagya akong natigilan dahil sa sinabi ni Miss Aura. Ano bang nasa likod ng mga bundok na yan? Naririnig ko ang mahinang usapan nina Luna tungkol sa location ng Linus Cup pero habang papalapit kami sa toreng yon ay unti unting tumatahimik ang mga kasama ko.

Isang tunnel sa pagitan ng dalawang bundok ang nasa unahan namin. Tila yon ang nagsisilbing entrance sa kung saan man lugar hihinto ang train. Lumipas ang ilang minuto at bumungad sa amin ang madilim na entrance nito, hangang sa tuluyan ng binalot ng dilim ang buong paligid.

Nag iba ang ihip ng hangin sa loob ng tunnel. Tila hinihigop kami ng mismong kadiliman. Walang gustong umimik. Kasabay ng pagkawala ng liwanag sa paligid ay napalitan ng tensed na atmosphere ang loob ng train. Dahil malinaw sa amin na sa muling pagdaan ng train sa lagusan na ito, ay maaaring hindi na kami makasama sa pag uwi.

Titan Academy of Special Abilities (Published under Cloak Pop Fiction)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon