Tâm lý quản lý

5.2K 9 1

Câu 1: tâm lí học quản lí là gì? Phân tích đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lí học quản lý.

  Khái niệm: Tâm lí học quản lí là ngành khoa học nghiên cứu việc ứng dụng tâm lí vào công tác quản lí kinh tế. nó là một nhánh của tâm lí học nói chung, nghiên cứu các quy luật và các biểu hiện của các quy luật tâm lí của các cá nhân, tập thể, đám đông, xã hội khi tham gia vào các hoạt động kinh tế.

  Đối tượng nghiên cứu của tâm lí học quản lí:

-sự thích ứng của công việc SXKD với con người như phân công lao động, đánh giá việc thực hiện, tổ chức chế độ làm việc và ngỉ ngơi hợp lí, đưa yếu tố thẩm mĩ vào sản xuất kinh doanh…

-mối quan hệ “ người – máy móc”, nghiên cứu việc thiết kế máy móc phù hợp nhất với tâm sinh lý của người sử dụng.

-mối quan hệ của con người với ngề nghiệp bao gồm lựa chọn những người phù hợp với công việc, đào tạo những kỹ năng liên quan đến ngề nghiệp…

-sư thích ứng của con người với con người trong SXKD như bầu không khí tâm lý tập thể, sự hòa hợp giữa các thành viên, mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên, tạo động cơ thúc đẩy lao động…

 Nhiệm vụ:

-tâm lý học quản lý có nhiệm vụ cơ bản là  phân tích những đặc điểm và điều kiện của công tác trong hệ thống quản lý.

-Ngoài ra còn có các đặc điểm sau:

+  ngiên cứu đặc điểm tâm lý cá nhân, tâm lý xã hội của các tập thể với tư cách là chủ thể và khách thể của quản lý đặc biệt là nghiên cứu những quy luật của các yếu tố tâm lý xã hội thuận lợi cho các hoạt động quản lý (uy tín, bầu không khí tâm lý, dư luận, tâm trạng tập thể…)

+ Nghiên cứu cơ sở tâm lý của việc nâng cao hiệu quả quản lí, hoạt động trong các lĩnh vực trong các hoạt động của cá nhân và tập thể lãnh đạo.

+ Nghiên cứu những đặc trưng về hoạt động,giao tiếp và những phẩm chất nhân cách cần có của người lãnh đạo.

+ Nghiên cứu nhu cầu, động cơ lao động của tập thể,các định hướng giá trị xã hội, tâm thế của các nhân viên nhằm xác định cách thức tác đọng phù hợp để phát huy nhân tố con người trong quản lí.

+ Nghiên cứu những yếu tố tâm lí-sư phạm của việc đánh giá,tuyển chọn, sắp xếp, đào tạo cán bộ trong công tác kiểm tra.

Phương pháp nghiên cứu tâm lí học quản lí:

-quan sát là phương pháp dùng các giác quan để tri giác đối tượng và thông qua những gì tri giác được mà xác định tâm lí đối tượng (tai,mắt, mũi, da…cảm nhận -> đoán định tâm lí đối tượng).

-Đàm thoại (phỏng vấn) là phương pháp mà người nghiên cứu đặt ra 1 loạt câu hỏi tiếp xúc trực tiếp để thông qua câu trả lời mà doán định tâm lí của đối tượng

Một cuộc đàm thoại thường được được chia làm 3 phần:

     + giai đoạn mở đầu: người nghiên cứu đặt ra các câu hỏi tiếp xúc, các câu hỏi mà người được hỏi dễ trả lời và sẵn sàng trả lời nhằm tạo không khí thân mật, tin cậy giữa hai bên.

Tâm lý quản lýĐọc truyện này MIỄN PHÍ!