★★★★★★★

666 67 8

" Anh có muốn quà giáng sinh không ?"

" Muốn muốn. Là em tặng sao ?"

" Phải, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng rất thú vị."

" Anh thực mong chờ a~"

" Nhưng chắc hơi trễ. Cái này tương đối khó làm. "

" Ai~ Nếu khó quá thì bỏ cũng được nha :(( "

" Không sao, anh thích là được... "

" Uhm, nói đến anh thích thì.... "

" Thì sao ?"

" Chi bằng trực tiếp đem em tặng cho anh, chắc chắn anh sẽ vui hơn. "

"-_-"

" Anh chỉ nói sự thật thôi mà ╭(╯ε╰)╮ "

"Dẹp ! Không quà noel gì sất !"

" Thiên Tỉ TvT "

" Dẹp "

" ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)"

-----------------------

*phủi phủi* *thổi thổi*

Vâng, con au ăn hại cơm bách ạ ;-;
Mị cũng không muốn để fic đóng bụi thế này đâu ╭(╯ε╰)╮
Cũng tại dạo này bạn Chải bạn ấy dẹo, dẹo quá thế đáng (ಥ_ಥ) dẹo muốn đạp cho vài cái nên mị nhảy Hồng Trần rồi 川'・ω・'川
Chắc thỉnh thoảng sẽ qua đây quét dọn cho đỡ mốc chứ sắp cạn niềm tin vào Karry Nam Thần ( kinh ) ngày nào rồi, gìơ mị chỉ chờ anh Dịch cao hơn để mị có thể tự hào mà phất cờ Hồng Trần thôi (。┰ω┰。)

[series][Khải Thiên] Những mẩu tin nhắn của Đao LiệtĐọc truyện này MIỄN PHÍ!