********

O siya! eto na! bitin pa rin hahaha maraming thank you po sa lahat ng mga nagbabasa! near end na... haist!  basta thank u po! :)

Please follow me on twitter  @fedejik

Enjoy!! :)))

*********

CHAPTER 28 - Part 1 of 3

            May kung ilang araw na naman ang lumipas.  At sa mga pagkakataong iyon, isang bagay lang ang nasisiguro ni Liam… hindi na niya kayang pigilan ang damdamin para kay Corine!  Matapos kasi ang insidenteng iyon sa condo niya, hindi na ata iyon mawala sa utak niya.  At ngayong ito naman ang umiiwas, mas lalo atang bumibigat ang pakiramdam niya.

            Tatlong mahihinang katok na lamang ang nakapukaw ng kanyang atensyon. 

            “Come in…”  sagot pa niya sabay umayos ng upo.

            “Sir…”  si Corine!

            Seryoso pang pumasok si Corine at maingat na isinara ulit ang pinto.

            “What do you need?”  wari ay masungit pang tanong niya dito.  Naiinis ata siya sa tila malamig na nitong pakikitungo sa kanya.

            “Mag thank you lang sana ako for returning my necklace…”  seryoso pa rin ang mukha niya habang hawak nga ang necklace niyang nakasuot pa rin sa leeg niya.

            “You said it’s yours right..?”  seryoso ring sagot niya.

            “Eto rin po…”  kunwa’y iniabot niya ang isang envelope dito.

            “Ano ‘to?”  kunot-noo pa ito. 

            “I am resigning…”  agad pa siyang yumuko para ikubli ang luhang gusto na namang sumungaw sa kanyang mga mata.

            “You’re what?”  hindi ata siya makapaniwala sa narinig.

            “I am resigning… effective today.”  pilit pa niyang pinatatag ang sarili. 

            “What is this all about huh?”  pigil ata ang reaction niya.  At padabog na ibinagsak ang envelope sa table niya.

            “Thank you for allowing to work here even in short time.”  ni hindi ata niya pinansin ang tanong ng nobyo.

            “Sumusuko ka na?  Hindi mo na hihintayin na bumalik pa ang memory ko?”  napatayo na ata siya.

            “Mahal kita… p-pero nakakapagod na rin…”  pinipigilan pa niya ang maiyak.

            “Ang bilis mo namang mapagod?”  sarkastiko pa itong napangiti.  “Fine, go ahead!  Leave!”  gigil pang sabi niya.  “Hell I care!”  at noon na siya tumalikod.

            Pero nang maramdaman niyang papaalis na si Corine ay tsaka naman pumasok si Sarah!

            “W-what’s going on?”  kunwa’y pinagpalitan pa niya ng tingin ang dalawa.

            “I’m resigning…”  si Corine ang maagap na sumagot.