Trac nghiem Lich su Dang

19K 4 9

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản đã quyết định công nhân đảng ta là một chi bộ độc lập của Quốc tế Cộng sản vào thời gian nào?

b. 11-11-1931

2. Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh vào lúc nào?

a. 18-11-1930

3. Đồng chí Trần Phú bị bắt ngày 19-4-1931 ở đâu?

c. Sài Gòn

4. Đồng chí Nguyễn Ai Quốc bị bắt ngày 6-6-1931 ở đâu?

c. Hương Cảng (Trung quốc)

5. Được sự chỉ đạo của Quốc tế cộng sản ban chấp hành lãnh đạo của đảng ở nước ngoài được thành lập vào năm nào?

b. Năm 1934

6. Được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, ban lãnh đạo của đảng ở nước ngoài do ai đứng đầu?

d. Lê Hồng Phong

7. Đại hội đảng lần thứ nhất họp ở Macao (Trung quốc) có bao nhiêu Đại biểu tham dự?

c. 15 người

8. Được sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, đãng ta đã kịp thời công bố chương trình hành động của đảng cộng sản đông dương vào thời gian nào?

b. Tháng 6 năm 1932

9. Tháng 7 năm 1935 Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ 7 ở Matxcơva có bao nhiêu đoàn Đại biểu các đảng cộng sản trên thế giới về dự?

d. 67 đoàn

10. Mặt trận dân chủ Đông dương chính thức thành lập vào năm nào?

c. Năm 1938

11. Tác phẩm 'Tự chỉ trích' của đồng chí Nguyễn Văn Cừ được phát hành vào thời gian nào?

c. 20-7-1939

12. Hội nghị Trung ương lần thứ VI (khoá I) diễn ra vào thời gian nào?

b. Tháng 11 năm 1939

13. Hội nghị Trung ương lần thứ VI (khoá I) diễn ra ở đâu?

c. Hóc Môn

14. Hội nghị Trung ương lần thứ VII (khoá I) vào thời gian nào

c. Tháng 11 năm 1940

15. Cuộc khỡi nghĩa Nam Kỳ nổ ra vào thời gian nào?

c. 23-11-1940

16. Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (khoá I) vào thời gian nào?

c. Tháng 5 năm 1941

17. Tác phẩm 'Nhật ký trong tù' của Nguyễn Ai Quốc được viết vào năm nào?

a. Năm 1942

18. Đề cương văn hoá Việt nam được đảng xây dựng vào năm nào?

b. Năm 1943

19. Theo chỉ thị của đồng chí Nguyễn Ai Quốc đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập khi nào?

Trac nghiem Lich su DangĐọc truyện này MIỄN PHÍ!