Kisah Si Palui (Bahasa Banjar)

21.3K 10 4

INISIATIFNYA KADADA

PALUI tamasuk bauntung,

rancak banar dibawa

pambakal atawa camat

maninjau, atawa disuruh

umpat panataran ka Jawa

atawa ka kuta-kuta lainnya.

Bahanu sampai batangah

bulan hingga bila inya bulik

ka banua, pina ada haja suara

atawa bahasanya pina

manyahirip bahasa urang.

Umpamanya, bila ka

Makassar lalu pina tadangar

inya bapander bahasa Bugis,

antekama, manre, tajokajoka.

Atawa bila inya ka Sunda

atawa ka Bandung pasti pina

lancar manyambat kumaha,

kunaon, matur nuhun.

Kaya itu jua bila inya datang

matan betawi lalu kaluarlah

ucapannya gue-gue, lu... lu,

ke mane, atau cas cis cus

babapander bahasa Indonesia

atawa bahasa asing, macam-

macamlah.

"Kanapa maka sampiyan

lakas banar katularan bahasa

urang. Tapi biarpun sampiyan

tulak atawa madam sampai

ka Tambilahan atawa ka

Selangor sana, pasti kada

kawa diubah lagu kalua-nya,"

ujar nang bini mahapak.

"Itulah tandanya jauh bajalan

banyak dilihat dan banyak

pangalaman," ujar Palui.

"Jauh bajalan, banyak nang

dilihat dan banyak

pangalaman tapi kada biasa

babawaan," ujar bininya.

"Dimaklumi haja umanya ai,

kamana-kamana itu barakat

dibawai urang, rami

bajalanan, guring di hutil,

makanan dijamin dan dapat

duit ruku," ujar Palui himung.

"Ayu umanya lakasi kita

makanan, parutku sudah

lapar banar," ujar mambawai

bininya.

Palui langsung mambuka

tutudung, mangaut nasi lalu

mancari'i sambal lumbuk

padas kasayangannya. "Uiii...

umanya, mana sambal

lumbuk kasukaanku," ujar

Palui mangiyau bininya.

"Hari ini ulun kada baulah

Kisah Si Palui (Bahasa Banjar)Baca cerita ini secara GRATIS!