Bölümün okunmaması

28.5K 768 13

Geçen bölüm bir tek bilgisayarda okunuyormuş ben onu düzelteceğim düzelince bir duyuru daha yayınlarım

Elementler AkademisiWhere stories live. Discover now