Blurb

7.3K 312 100

התקבלה תמונה חדשה אחת מאת: xxx-xxx-xxxx

שכבתי על המיטה שלי, מכורבלת בנוחות עם הכרית שלי, כשהצלצול המוכר של 'פופקורן' העיר אותי מהנמנום הקצר. נהמתי, באיטיות מגיעה אל צד השולחן, קימטתי את מצחי. מי יכול לשלוח לי הודעה בחצות?

אני פולטת פיהוק קטן לפני שאני מקלידה את הקוד שלי, מנסה להסתגל לאור מהטלפון שלי. נכנסתי אל האפליקציה הירוקה של ההודעות, רואה רק הצצה לתמונה הממוזערת בצד הימני ברשימה של ההודעות שלא נפתחו. מבלי לחשוב, לחצתי על תצוגה מלאה.

"מה," עיניי נפקחו לרווחה, רק פי הגיב לתמונה הגרפית, "לעזאזל?"

היי מותק, אני לא יכול להירדם... יותר מידי חרמן בשבילך. x

-

טוב אני חושבת שכולנו כבר יודעים מי שלח את זה, נכון?

אזהרות:

תכנים מיניים. (לא הרבה, אבל יהיו.)
שפה גסה.

הפאנפיק עצמו כתוב בצורה הומוריסטית, כלומר אתם הולכים לצחוק והרבה.

תצביעו ותגיבו מה אתם חושבים?(:

Nudes (Harry Styles AU)Read this story for FREE!