Prologue

82 2 0
                         

"In memory of Alpha Danielle C. Yen."

Nangingilid pa ang luha ng lalaki habang nilalagay ang bouquet ng bulaklak sa puntod.

It's been years since she passed away.

But he can still feel the pain.

Hawak hawak ng kanyang kanang kamay ang isang makapal ng Notebook.

"I miss you. I'll always do."

Iniharap niya ang notebook na para bang may kausap talaga sya.

"Andito tayo oh. Sa notebook na'to." And he started opening it.

Tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Pinahiran muna niya ang mga mata tsaka nagsimulang magbasa.

"This is how love and pain started.."

(A/N): This story might disappoint the readers. I'll tell you in advance. This story is not the typical 'Happily Ever After'. It will make you laugh maybe, awaken your sleeping angry nerves, or might make you cry. I'll write the story the way I want it to be not because of the readers' suggestions. Your voices will be heard pa rin naman po. Comment comment din. Magrereply ako. :)

Alpha of LoveTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon