MẠng máy tính là gì ?

6.1K 0 1

MẠng máy tính là gì ?


 mạng máy tính là tập hợp các máy tính được nối với nhau bởi các đường truyền vật lý theo 1 kiến trúc nào đó.

          Đặc điểm của mạng máy tính ?

Trả Lời: Chia sẻ tài nguyên giá trị cao không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý và tài nguyên của người sử dụng

                                                Tăng độ tin cậy của hệ thống, do đó có khả năng thay thế khi xảy ra sự cố đối với 1 máy tính nào đó

          Mục đích của việc kết nối mạng :

Đối với các tổ chức: Trước khi có mạng, trong các tổ chức, mỗi nơi đều phải có chỗ lưu trữ dữ liệu riêng, các thông tin trong nội bộ sẽ khó được cập nhật kịp thời; một ứng dụng ở nơi này không thể chia sẻ cho nơi khác. Với một hệ thống mạng người ta có thể:

1.      Chia sẻ các tài nguyên:

2.      Độ tin cậy và sự an toàn của thông tin cao hơn. Thông tin được cập nhật theo thời gian thực, do đó chính xác hơn. Một khi có một hay vài máy tính bị hỏng thì các máy còn lại vẫn có khả năng hoạt động và cung cấp dịch vụ không gây ách tắc.

3.      Tiết kiệm: qua kỹ thuật mạng người ta có thể tận dụng khả năng của hệ thống, chuyên môn hoá các máy tính, và do đó phục vụ đa dạng hoá hơn.

4.      Mạng máy tính còn là một phương tiện thông tin mạnh và hữu hiệu giữa các cộng sự trong tổ chức.

Cho nhiều người: Hệ thống mạng cung cấp nhiều tiện lợi cho sự truyền thông tin trong các mối quan hệ người với người như là:

5.      Cung cấp thông tin từ xa giữa các cá nhân

6.      Liên lạc trực tiếp và riêng tư giữa các cá nhân với nhau

7.      Làm phương tiện giải trí chung: như các trò chơi, các thú tiêu khiển, chia sẻ phim ảnh, vv qua mạng.

Các vấn đề xã hội: Quan hệ giữa người với người trở nên nhanh chóng, dễ dàng và gần gũi hơn cũng mang lại nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết

MẠng máy tính là gì ?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!