For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

My hoc: Ban chat cua cai dep

3.4K 1 1

a. Bản chất của cái đẹp 

Thời Hy Lạp cổ đại, xuất phát từ thế giới quan cho rằng thế giới các vật thụ cảm là cái 

bóng của thế giới ý niệm, Platôn thừa nhận vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng, nhưng lại cho   15

vẻ đẹp ấy chỉ thoáng qua, nhất thời. Ông cho cái đẹp vĩnh hằng là cái đẹp trong ý niệm, các đồ 

vật đẹp chỉ là cái bóng của ý niệm đẹp.  

Hêghen – nhà duy tâm khách quan người Đức mặc dù thừa nhận cái đẹp của tự nhiên, 

nhưng ông lại loại trừ nó ra khỏi đối tượng nghiên cứu của mỹ học, vì cho rằng cái đẹp trong 

tự nhiên chỉ là phản ánh cái đẹp thuộc về tinh thần. Ông quan niệm cái đẹp như là một sự thể 

hiện đặc biệt của ý niệm tuyệt đối dưới hình thức cụ thể cảm tính. Sự hài hoà cân xứng ông 

chỉ coi là dấu hiệu của cái đẹp. Ông khẳng định cái đẹp trong tự nhiên hấp dẫn hơn cái đẹp 

trong nghệ thuật. Ông đồng nhất cái đẹp trong nghệ thuật với lý tưởng và lý giải đó là sự kết 

hợp cân đối giữa nội dung và hình thức. Ngay trong nghệ thuật, cái đẹp cũng tuỳ thuộc vào sự 

tương xứng giữa nội dung và hình thức. 

Về mỹ học, Kant được coi là người có tư tưởng duy tâm chủ quan một cách nhất quán, 

ông cho rằng cái đẹp hoàn toàn phụ thuộc vào chủ thể cảm thụ nó, “vẻ đẹp không phải ở má 

hồng cô thiếu nữ mà ở trong mắt kẻ si tình”. Nhưng xuất phát từ lý luận nhận thức có tính nhị 

nguyên, ông lại khẳng định cái đẹp không có khái niệm, không xác định và đi đến nhận định 

cái đẹp thật sự là cái đẹp thuần khiết, không vụ lợi. Những vẻ đẹp gắn với công dụng thực tiễn 

ông gọi là vẻ đẹp kèm theo hay vẻ đẹp loại hai. 

Khác với chủ nghĩa duy tâm, xu hướng duy vật bàn về bản chất của cái  đẹp có 

Hêraclít, nhà tư tưởng duy vật có tính biện chứng chất phát đồng nhất cái đẹp với sự hài hoà, 

còn bản thân sự hài hoà là thống nhất giữa các mặt mâu thuẫn. Ông phát hiện ra tính chất 

tương đối của vẻ đẹp và tuyên bố con khỉ dù đẹp nhất nếu so với người vẫn là xấu, giống như 

trí tuệ của người thông minh nhất nếu so với thượng đế vẫn là ngu đần. 

Nhà nguyên tử luận Đêmôcrít phát hiện vẻ đẹp có quy mô vừa phải, nó tồn tại trong sự 

cân xứng, có chừng mực giữa các bộ phận trong một chỉnh thể, ông quan niệm cái đẹp tồn tại 

khách quan, gắn với các sự vật như là các thực thể. 

Như Arixtốt – một nhà bách khoa toàn thư và được coi là nhà lịch sử  triết học đầu 

My hoc: Ban chat cua cai depĐọc truyện này MIỄN PHÍ!