tro choi tap the

1.3K 0 1

TRÒ CHƠI TẬP THỂ

Tuesday, 6. January 2009, 13:54:49

Các bạn thân mến, tổ chức trò chơi, cũng như điều động các hoạt động tập thể, là kỹ năng không thể thiếu của ngừơi Đội viên, từ đó giúp các bạn tự tin, vững vàng trứơc đám đông và biết chỉ huy tập thể...

Những trò chơi phạt vui, lý thú

1. Cao cẳng cùng cò

Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc)

Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng

Cách phat:

- Tập thể cùng hát "Con cò có cái cổ cao cao, có cái cẳng cong cong"

- Quản trò hô: Cò đâu? Cò đâu?

- Người bị phạt đáp: Cò đây! Cò đây!

- Quản trò: Cổ đâu?

- Người bị phạt: Cổ đây! (đưa cổ, đầu ra)

- Quản trò: Cẳng đâu?

- Người bị phạt: Cẳng đây! (đưa chân trái ra)

Người bị phạt tập trung thành một hàng dọc, chân phải co lên, người đứng sau cầm chân phải người đứng trước. Tập thể cùng nhảy lò cò quanh vòng tròn khi tập thể bắt đầu hát.

2. Múa đôi

Số người bị phạt: Tuỳ ý (hai hoặc nhiều người nhưng phải chẵn)

Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng

Cách phạt: Hai người bị phạt bị bịt mắt, đứng mỗi người một góc. Quản trò bắt một bài hát vui, tất cả cùng hát. Trong khi đó, 2 người bị bắt vừa múa vừa tìm đến nhau. Khi nào tìm thấy thì sẽ được về chỗ.

Chú ý: Khi 2 người bị phạt càng đến gần nhau, người chơi sẽ hát to hơn, nhằm hướng dẫn họ dễ tìm ra nhau.

3. Gia đình nhà Gà

Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc)

Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng

Cách phạt: Người bị phạt xếp một hàng dọc, và ngồi xổm. Tập thể cùng hát bài "Đàn gà trong sân", người bị phạt nhảy quanh vòng tròn, hai tay làm cánh gà vỗ đều; vừa nhảy vừa mô phỏng theo bài hát: "Gà mà biết gáy là con gà cha... Đi làng thang trong sân có con gà, có con gà"...

4. Bữa tiệc bò

Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc)

Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng

Cách phạt: Tập thể cùng nói "Bò nhúng dấm nhúng dấm, bò tùng xẻo tùng xẻo, bò lúc lắc lúc lắc".

Người bị phạt đứng thành hàng dọc hoặc vòng tròn làm động tác sau:

- Nhún theo điệu câu nói "Bò nhúng dấm, nhúng dấm".

- Lắc mông theo điệu câu nói "bò lúc lắc, lúc lắc"

- Lấy hai tay làm như xẻo mông "bò tùng xẻo, tùng xẻo"

tro choi tap theĐọc truyện này MIỄN PHÍ!