Wanted Sex Slave - Slave With Benefits

26.5K 82 10

***

KAILANGAN KO NG TRABAHO.

Kailangan Na Kailangan Ko Ng Trabaho, Baguhan lang ako dito sa Manila

NALAMAN KO NA MAY NAGHAHANAP PALA NG SLAVE SA ISANG BAHAY DITO.

WANTED SLAVE.

Ano ba ang SLAVE?

KATULONG DIBA?

ALALAY?

O

YAYA.

Pinasukan ko na tong Trabaho nato.

WANTED SLAVE 

PERO NAGKAMALI AKO HINDI KO AKALAING

"SEX SLAVE PALA ANG NAPASUKAN KO."

Ngayon isa nakong certified

"SLAVE WITH BENEFITS."