15: tình cảm? tình cảm và cảm xúc.nhận thức và tình cảm. DD, VT, YN

13.5K 3 1

1. Định nghĩa về tình cảm

Tình cảm là những thái độ thể hiện sự rung cảm của con người đối với sự vật hiện tượng có liên quan tới nhu cầu và động cơ của họ.

So sánh giữa tình cảm và cảm xúc:

            Với tư cách là một thuộc tính tâm lý ổn định tiềm tàng của nhân cách, tình cảm mang đậm màu sắc của chủ thể, tình cảm được hình thành và thể hiện qua các xúc cảm theo những quy luật đặc trưng của nó

Đặc điểm khác nhau giữa TC và cảm xúc:

Xúc cảm

Tình cảm

-         Có cả ở người và động vật

-          Là quá trình tâm lí

-          Có tính nhất thời, phụ thuộc vào tình huống đa dạng

-          Có trước

-          ở trạng thái hiện thực

-          Thực hiện chức năng sinh vật, giúp cơ thể định hướng và thích nghi với môi trường xung quanh với tư cách là một cá thể

-          Gắn liền với PXKĐK, bản năng

-         Chỉ có ở con người

-          Là thuộc tính tâm lí

-          Có tính xác định và ổn định

- Có sau

-          Thường ở trạng thái tiềm tàng

-          Thực hiện chức năng xã hội, giúp con người định hướng và thích nghi với môi trường với tư cách là một nhân cách.

-          Gắn liền với PXCĐK, với định hình động lực, với HTTHII

 

*) So sánh Nhận thức và Tình cảm

- Giống nhau:

            Cùng là các hiện tượng tâm lý, hiện tượng tinh thần của con người, đều mang tính chủ thể và mang bản chất xã hội

- Khác nhau

Nhận thức

Xúc cảm, Tình cảm

*Về đối tượng phản ánh:

-Bản thân sự vật, hiện tượng

* Về phạm vi phản ánh:

- Tất cả các sự vật, hiện tượng khi tác động vào giác quan của cá nhân, rộng hơn TC.

* Về phương thức phản ánh:

- Hình ảnh, biểu tượng, khái niệm

* Về tính chủ thể:

- Thể hiện tính chủ thể thấp hơn

* Về quá trình hình thành:

15: tình cảm? tình cảm và cảm xúc.nhận thức và tình cảm. DD, VT, YNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!