quá trình xâm nhiễm

481 0 0

GD tiền xâm nhiễm : từ khi bào tử tiếp xúc, nảy mầm cho tới khi thiết lập dc quân hệ vs cây chủ gồm ;

-         GD tiếp xúc ; các nấm ,vk  tiếp xúc vs cây trồng một cách ngẫu nhiên ở dạng bào tử hoặc các bộ phận sinh trưởng nhờ điều kiện bên ngoài . Virus tiếp xúc vs cây nhờ tác nhân truyền bệnh. Tuyến trùng có khả năng di chuyển đến đầu rễ cây trồng. Một số loài nấm có khả năng chuyển đến dầu rễ. Một số loài nấm có khả năng chuyển đến đầu rễ và nấm bệnh nhờ hiện tượng elextrotaxis.

CÁc yếu tố ảnh hưởng tới bám dính nguồn bệnh vào cây chủ ; dịch nhầy ( vk ), Móc bám, vòi bám nhỏ.

-         GD nẩy mầm: sau khi tiếp xúc , 1 loạt quá trình sinh hóa xảy ra , ống mầm được đẩy ra và sự nẩy mầm dc gọi là hoàn thành khi pống mầm dài = ½ chiều rộng của bào tử . Ơ t0 10-25 hầu hết bào tủ có thể nảy mầm.

-         Sự nẩy mầm của bào tử nấm ; bao gồm bào tử nẩy mầm và ốn màm fat triển trên bề mặt cây chủ . khởi đàu là hiện tượng ống mầm hay 1 hiện tượng như vậy dc hình thành.vd ; nấm Rhizoctonia : sợi nấm thường tập trung lại có dạng như gối nhiễm , từ gối này sợi nấm xâm nhập vào bên trong nhờ cấu trúc như vòi hút. Hình thcs nẩy mầm của các bào tử nấm là khác nhau.

+ Nấm phycomyces sinh sản bào tử đọng trong điều kiện ẩm , nưng nảy mầm trong đk khô và sinh ra bào tử đọng .

Nguồn bệnh và áp lực nguồn bệnh

+ nguồn bệnh ban đầu ;  nguồn bệnh đủ lớn mới có khả năng tạo xâm nhập vào cây trồng . Một số nguồn bệnh k cần số nhiều của nguồn bệnh mới có khả năng xâm nhập ( gỉ sất ,phấn trắng0 ngược lại 1 số nguồn bânhj càn số nhiều như Pythium, Phythopthora.

+ Phân bố nguồn bệnh ; Phân bố thành cụm đễ gây nên bẹn hơn . VD : có 400 bào tử theo 3 truong hợp sau ; tập trung 1 điểm , phân bố thành 16 điểm nhỏ à pb thành 400 điểm thì trhop 2 là khả năng cao nhất .

+ Khả năng gây  bệnh của nguồn bệnh : mức độ sống của bào tử. phương thức lan truyền, cấu trúc của nấm , phân bố mật độ.

Sự nhân j biết giữa nguồn bệnh và cây ki chủ:

-         Nguồn bệnh mag gen gây bệnh, các gen na sẽ tao ra enzym,độc chất, chất điều hòa sinh trưởng. Các chất này sẽ khống chế các hợp chất kháng bệnh k đặc hiệu tiết ra từ cây chủ..

một số đặc trưng của các nhómvsv trong giai đoạn tiền xâm nhiễm.

-         Virus ; hoàn toàn bị đọng ,nho' các môi giơi lan truyền bệnh.

-         VK : nhờ dịch nhầy bám vào bề mật và di chuyển theo nguồn nước trện bề mặt cây chủ.

-         Tuyến trùng : di chuyển đến các đầu rễ do hoạt động định hướng của chúng.

-         Nấm : có qt phức tạp và tùy thuocj nhiều đk mt , nấm phải phát triển ống mầm trên bề mặt cây chủ và tìm cách xâm nhập cây chủ .

các yếu tố ảnh hưởng đến qt xâm nhiễm : ẩm độ, nhiệt độ, ánh sáng, pH, 02 và c02,các hợp chất.