For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Nguyên tắc bảo hành công trình

4.6K 0 0

* Nguyên tắc kế toán:

- Bảo hành CTXL là việc nhà thầu cam kết đảm bảo với chủ đầu tư về chất lượng,thẩm mỹ của công trình trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu CTXL bị hư hỏng trong thời gian bảo hành,đơn vị thi công sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa theo đúng tiêu chuẩn kĩ thuật.

- Thời hạn bảo hành được tính từ ngày DNXL kết thúc hoạt động xây dựng,lắp đặt,bàn giao công trình cho chủ đầu tư cho đến hết thời hạn quy định ( thường là 12 tháng )

- Số tiền bảo hành được tính theo tỉ lệ % của giá trị thanh lý HĐXD,dùng để sửa chữa các hư hỏng của công trình trong thời hạn bảo hành do lỗi của DNXL gây ra. Thông thường khi chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo HĐXD sẽ giữ lại 5% giá trị hợp đồng để bảo hành CT.

- Khi hết thời hạn bảo hành công trình nếu ko phải bảo hành hoặc nhà thầu đã thực hiện bảo hành công trình và bàn giao thì CĐT sẽ thanh toán nốt số tiền giữ lại. Trường hợp nhà thầu ko thực hiện bảo hành công trình khi bị hư hỏng thì CĐT sẽ trừ số tiền trên vào tiền phạt do nhà thầu vi phạm HĐ.

- Toàn bộ CP bảo hành CT nhà thầu phải chịu và được tính vào giá thành công trình,vì vậy khi tập hợp CP để tính giá thành kế toán phải dự tính trước một khoản CP có thể xảy ra để bảo hành CT.

- Việc trích lập trước một khoản dự phòng để bảo hành CT vào CP phải hạch toán chi tiết cho từng công trình,HMCT tùy theo giá trị hợp đồng,thời hạn bảo hành...

- Khi phát sinh CP thực tế bảo hành CT phải tập hợp đầy đủ theo từng công trình,hạng mục công trình và tính được tổng CP bảo hành cho từng công trình,hạng mục công trình đó.

- Sau khi bàn giao công trình đã được bảo hành cho CĐT,kế toán phải quyết toán giữa CP thực tế bảo hành với khoản dự phòng phải trả về bảo hành CTXD.

Nguyên tắc bảo hành công trìnhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!