For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Nêu và giải thích các chức năng của giao tiếp

18.1K 7 2

Câu 2: Nêu và giải thích các chức năng của giao tiếp?

            Giao tiếp có vai trò to lớn như vậy bởi vì nó thực hiện nhiều chức năng quan trọng. Có thể chia các chức năng này ra thành 2 nhóm: nhóm chức năng xã hội, nhóm chức năng tâm lý.

Nhóm chức năng xã hội:

a)      Chức năng thông tin: chức năng thông tin được biểu hiện ở khía cạnh truyển thông ( trao đổi thông tin) của giao tiếp, con người trao đổi cho nhau những thông tin nhất định.

b)      Chức năng tổ chức, phối hợp hành động: trong một tổ chức nào đó, một công việc được thường do một hay nhiều bộ phận, nhiều người cùng thực hiện. Để có thể hoàn thành công việc tốt đẹp, những bộ phận, những con người này phải thống nhất với nhau, tức là phối hợp với nhau 1 cách nhịp nhàng. Muốn vậy, họ phải tiếp xúc, trao đổi, bàn bạc với nhau, phân công nhiệm vụ cho từng người và đồng thời trong quá trình làm việc cũng cần phải có những tín hiệu để thực hiện một cách đồng nhất.

c)      Chức năng điều khiển: chức năng điều khiển được thể hiện ở khía cạnh ảnh hưởng tác động qua lại của giao tiếp. Trong giao tiếp, chúng ta ảnh hưởng, tác động tới người khác và ngược lại bằng nhiều hình thức khác nhau như: thuyết phục, bắt chước, ám thị…

d)     Chức năng phê bình và tự phê bình: trong xã hội mỗi con người là một “chiếc gương”. Giao tiếp với họ chính là chúng ta tự soi mình trong chiếc gương đó. Từ đó chúng ta thấy được những ưu điểm, thiếu sót của mình và tự sửa chữa bản thân.

Nhóm chức năng tâm lý:

a)      Chức năng động viên khích lệ: trong giao tiếp con người còn khơi dậy ở nhau những cảm xúc, tình cảm nhất định.

b)      Chức năng thiết lập, phát triển, củng cố các mối quan hệ: giao tiếp không chỉ là hình thức biểu hiện mối quan hệ giữa người với người mà còn là cách thức để con người thiết lập các mối quan hệ mới, phát triển và củng cố các mối quan hệ.

c)      Chức năng cân bằng cảm xúc: trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta có những cảm xúc cần bộc lộ. Niểm vui, nỗi buồn, sung sướng hay đau khổ. Chúng ta đều muốn được người khác cùng chia sẻ. Chỉ có trong giao tiếp, chúng ta mới tìm được sự đồng cảm, cảm thông và giải tỏa được cảm xúc của mình.

d)     Chức năng hình thành, phát triển tâm lý, nhân cách: khi các giao tiếp cơ bản không thực hiện được các chức năng cơ bản này thì điều đó không những ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và hành động, để lại những dấu vết tiêu cực trong sự phát triển tâm lý, nhân cách của mỗi chúng ta.

Nêu và giải thích các chức năng của giao tiếpĐọc truyện này MIỄN PHÍ!