For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Vai trò của giao tiếp

33.4K 22 6

Câu 1: Giao tiếp là gì? Vai trò của giao tiếp trong đời sống con người?

            Sự tồn tại và phát triển của mỗi con người luôn gắn liền với sự tồn tại và phát triển của cộng đồng xã hội nhất định. Không ai có thể sống, hoạt động ngoài gia đình, bạn bè, địa phương, tập thể, dân tộc, tức là ngoài xã hội.

            Trong quá trình sống và hoạt động giữa chúng ta với người khác luôn tồn tại nhiều mối quan hệ.

            Đó có thể là quan hệ dòng họ, huyết thống như cha mẹ - con cái, ông bà – cháu chắt, anh em, họ hàng.

            Quan hệ hành chính – công việc như thủ trưởng – nhân viên, nhân viên – nhân viên.

            Quan hệ tâm lý như bạn bè, thiện cảm, ác cảm … Trong các mối quan hệ đó thì chỉ một số ít là có sẵn ngay khi chúng ta chào đời, còn đa số các quan hệ khác chủ yếu được hình thành, phát triển trong quá trình chúng ta sống và hoạt động trong cộng đồng xã hội, thông qua các hình thức giao tiếp, gặp gỡ, liên lạc đa dạng với người khác mà chúng ta thường gọi là giao tiếp.

            Vậy giao tiếp là hoạt động xác lập, vận hành các mối quan hệ giữa con người với con người nhằm thỏa mãn nhưng nhu cầu nhất định.

            Vai trò của giao tiếp: giao tiếp có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, trong đời sống của mỗi con người.

a)      Vai trò đối với xã hội:

Giao tiếp là điều kiện của sự tồn tại và phát triển xã hội. Xã hội là tập hợp những mối quan hệ giữa người và người với nhau.

b)      Vai trò đối với cá nhân:

-          Giao tiếp là điều kiện để tâm lý, nhân cách phát triển bình thường: về bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Nhờ có giao tiếp mà con người có thể tham gia vào các mối quan hệ xã hội, gia nhập cộng đồng, phản ánh các quan hệ xã hội, kinh nghiệm xã hội và chuyển chúng thành tài sản riêng cho mình.

+ Trong giao tiếp nhiều phẩm chất của con người, nhất là những phẩm chất đạo đức được hình thành và phát triển.

+ Trong quá trình tiếp xúc với những người xung quanh, ta nhận thức được chuẩn mực đạo đức, thẩm mỹ, pháp luật tồn tại trong xã hội, tức là những nguyên tắc ứng xử, chúng ta biết được cái gì tốt, xấu, đẹp và không đẹp, cái gì cần nói và cần làm…

-          Giao tiếp thỏa mãn nhiều nhu cầu của con người:

+ Những nhu cầu của chúng ta như: nhu cầu thông tin, nhu cầu được thừa nhận, nhu cầu được những người xung quanh quan tâm chú ý, nhu cầu được hòa nhập vào một nhóm xã hội nhất định… chỉ được thỏa mãn trong giao tiếp. Chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào nếu tự giam mình, không gặp gỡ, nói chuyện tiếp xúc với ai, không liên hệ điện thoại, không tivi, không âm nhạc? Chắc chắn đó là một ngày rất dài.

Vai trò của giao tiếpĐọc truyện này MIỄN PHÍ!