نویسنده پس از سال ها

96 14 1

سلام خدمت تمام دوسداران و همراهان قلم ناچیز من
بچه ها من واقعا متاسفم که تو این یک ماه هیچ پستی نزاشتم منو واقعا حلال کنین باور کنین من نتونستم براتون چیزی بزارم چون تبلتم خراب بوده باور کنین من داشتم گریه میکردم تا بتونم تو واتپد مقاممو حفظ کنم هررررر چه قدر به این مادر و پدر گرامم میگفتم بابا ملت منتظر منه بدقولن تا داستانمو تموم کنم
اینا اصلا گوششون به من بدهکار نبود باور کنین جبران میکنم قول میدم ولی دیگه بد قولی نمیکنم
امید وارم منو حلال کرده باشین
یا حق

دختری از جنس گرگRead this story for FREE!