c3, so sanh vector va raster

5.8K 1 2

Câu 3: so sánh giữa vector và raster

Phải được cân nhắc kỹ

Tính rời rạc của thực thể đang mô tả

Ứng dụng mong đợi (Các chức năng)

Nguồn dữ liệu

Quan tâm sự lưu trữ

Độ phân giải

Màu sắc

Mô hình

Một câu hỏi đặt ra:” Định dạng nào là tốt nhất mô tả các đối tượng trong GIS, raster hay vector”. Câu trả lời là một trong hai hoặc cả hai. Đó là, dùng một trong hai mô hình dữ liệu là tốt nhất trong mỗi trường hợp hoặc cả hai mô hình đều thực hiện các vai trò nhất định trong GIS.

Trong ví dụ,  nguồn dữ liệu vector miêu tả đường bờ biển xuất hiện có nhiều chi tiết hơn, và độ chính xác lớn hơn. Dữ liệu Vector có thể lưu trữ thông tin trong nhiều định dang hơn dữ liệu Raster, và cũng làm việc tốt với đối tượng thuộc về chiều dài như luồng các mạng.

Tuy nhiên, các mô hình dữ liệu Raster rất  tốt  miêu tả thông tin liên tục trong tự nhiên như nhiệt độ nơi mà giá trị nhiệt độ có thể khác  với nơi liền kề.

Vector – Những ưu điểm và nhược điểm

Thuận lợi

Miêu tả tốt thực tế

Gắn kết nhiều cấu trúc dữ liệu

Topology có thể được mô tả trong mạng

Đồ họa chính xác

Nhược điểm

Cấu trúc dữ liệu phức tạp

Mô phỏng khó khăn

Một vài phân tích không gian là khó khăn hoặc không thể thi hành.

Raster – Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm

Cấu trúc dữ liệu đơn giản

Dễ phủ lên nhau

Có nhiều kiểu phân tích không gian khác nhau

Không thay đổi kích thước và hình dáng

Công nghệ rẻ

Nhược điểm

Số lượng lớn dữ liệu

Không đẹp

Thay đổi hệ quy chiếu là khó khăn

Tỷ lệ khác nhau giữa các lớp có thể là cơn ác mộng

Có thể mất thông tin ở những vùng giao nhau

c3, so sanh vector va rasterĐọc truyện này MIỄN PHÍ!