Cau 15 tl. Neu noi dung cua dai doan ket dan toc.

1.2K 0 0

Cau 15 tl.

 Neu noi dung cua dai doan ket dan toc. Phan tich noi dung dai doan ket dan toc la dai doan ket toan dan. Van dung:

a.Noi dung cua dai doan ket dan toc:

-Dai doan ket dan toc la dai doan ket toan dan

-Thuc hien dai doan ket toan dan phai ke thua truyen thong yeu nuoc-nhan nghia-doan ket cua dan toc; dong thoi phai co tam long khoan dung, do luong, tin vao nhan dan, tin vao con nguoi

b.Phan tich noi dung dai doan ket dan toc la dai doan ket toan dan:

-Dan va Nhan dan trong Tt hcm vua duoc hieu voi tu cach la moi con nguoi VN cu the, vua la mot tap hop dong dao quan chung nhan dan, voi nhung moi lien he ca qua khu va hien tai, ho la chu the cua khoi dai doan ket dan toc va dai doan ket dan toc thuc chat la dai doan ket toan dan.

-Noi ddk dan toc cung co nghia la phai tap hop duoc tat ca moi nguoi dan vao mot khoi trong cuoc dau tranh chung. Theo nghia do, noi ham khai niem dai doan ket trong tu tuong HCM rat phong phu, no bao gom nhieu tang nac, nhieu cap do cac quan he lien ket qua lai giua cac thanh vien, cac bo phan, cac luc luong xa hoi cua dan toc tu nho den lon, tu thap den cao, tu trong ra ngoai, tu tren xuong duoi…

-HCM chi ro, trong qua trinh xay dung khoi dai doan ket toan dan phai dung vung tren lap truong giai cap cong nhan, giai quyet hai hoa moi quan he giai cap-dan toc de tap hop luc luong, khong duoc phep bo sot mot luc luong nao mien la luc luong do co long trung thanh va san sang phuc vu To quoc.

Cau 15 tl.   Neu noi dung cua dai doan ket dan toc.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!