Khái niệm,đặc điểm thuế GTGT

22.7K 1 1

* Khái niệm: Thuế GTGT là sắc thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá,dịch vụ phát sinh ở từng khâu trong quá trình sx,lưu thông đến tiêu dùng.

GTGT là giá trị tăng thêm trong mỗi khâu của quá trình SXKD.

- Tổng GTGT ở tất cả các giai đoạn cộng lại thì sẽ bằng giá trị của hàng hoá đến tay người tiêu dùng.

- Tổng số thuế GTGT thu được ở tất cả các giai đoạn sẽ bằng số thuế GTGT tính trên giá cho người tiêu dùng cuối cùng.

- Đặc điểm:

Thuế GTGT là thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn ko trùng lặp.

Thuế GTGT có tính trung lập kinh tế cao.

+ Thuế GTGT ko chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi kết quả kinh doanh của người nộp thuế.

+ Thuế GTGT không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi quá trình tổ chức và phân chia các chu trình kinh tế.

+ Thuế GTGT ko tham gia vào các mục tiêu ưu đãi,khuyến khích đối với một số ngành nghề,lĩnh vực hay một loại hàng hoá dịch vụ nào.Thuế GTGT ko bóp méo giá cả hàng hoá.

+ Thuế GTGT là thuế gián thu.

+ Thuế GTGT có tính luỹ thoái trong việc thu nhập DN.

Khái niệm,đặc điểm thuế GTGTĐọc truyện này MIỄN PHÍ!