sadri alışık..

152 19 6
                         

Ama kabahat bende değil
şarkılardaki o kızda...

sadri alışıkHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin