Chapter Seven

2.8K 42 5

TAHIMIK lamang na nakaupo si Sean sa gilid habang umiinom ng kape. Kakatapos niya lang kasing mag-trim ng damo sa hardin ng mga Balbuena. Napabuga siya ng hangin at bigla na lamang naisip si Dionne. Teka, bakit niya kaya iniisip ito? Totoo ba'ng may gusto siya sa dalaga? Napatayo naman siya bigla nang makita si Mrs. Balbuena na may dala-dalang pagkain. Tumikhim siya at napakamot ng batok.

"N-Nag-abala pa po kayo, Madam," ani Sean nang inilapag ni Mrs. Amanda Balbuena ang pagkain sa tray. Dinampot din nito ang tissue at pinunasan ang pawis ng binata sa kanyang noo.

"A-Ako na, po." Aniya at kinuha ang tissue para punasan ang pawis niya. Umupo na si Amanda at tumingin sa malayo. Tahimik... iyon ang nararamdaman nila sa mga oras na iyon. Hindi rin alam ni Sean kung paano siya iiwas dito dahil alam niyang may nakaraan silang dalawa. Napatingin na lamang siya sa kanyang kamay dahil ipinatong ng babae iyong kamay nito sa kanya. Napalunok siya.

"Hijo, huwag ka nang mahiya, kainin mo na iyan. Alam ko namang pagod ka na sa kakagupit ng mga damo rito kanina." Anito at hinimas pa ang kamay niya. Napalunok muli siya at mariing pumikit. Doon ay tinanggal niya ang kamay niya sa pagkakahawak nito sa kanya. Tumayo siya at nasapo niya ang noo. He paced back and forth then he faced Amanda. Nakatingin ito ng nakakaakit sa kanya. Napailing siya muli.

Bigla namang tumayo si Amanda at dahan-dahang lumapit sa gawi niya. Hinawakan siya sa kanyang kamay at hindi niya alam kung paano iwasan ito. Bigla niyang itinabig ang kamay nito at dumistansya rito. Umarko naman ang ngiti sa labi nito at lumapit muli sa kanya.

"You know what? Gusto ko talaga ang umiiwas ka, e. Alam ko na gusto mo pa rin ako, Sean."

"Madam, hindi na tama ito. Ayokong makarating sa Mayor ito da—"

"Hush, ako ang bahala sa iyo. You still want me, right?" Sa saad nito, ay napatingin na lamang si Sean dito. Unti-unting lumapit ang mukha ng babae sa kanya hanggang sa gahibla na lamang ang pagitan nilang dalawa. Ayaw niya nang muli mangyari iyon. He wants to be fair in himself; he didn't want to be practical right now.

Nanigas na lamang siya nang dumampi na ang labi nito sa kanya. Hinapit siya nito ngunit hindi pa rin siya gumanti sa halik na iyon. Ramdam niya ang kamay nito sa likod niya. Niyayakap na siya nito. Hindi niya kayang gantihan iyon kahit lalo nang pumupusok iyong halik na iyon. Napapikit na lamang siya at hinawakan niya ang pisngi nito. May kung ano'ng tukso ang tumulak sa kanya. He began to respond to those hot kisses. Lalong lumalim ang halik na iyon hanggang sa isinandal niya ito sa dingding ng shed ng hardin. He heard her moaning between their kisses.

Ramdam niyang bumaba ang kamay nito at dumako iyon sa pagkalalaki niya. Agad niya namang inawat ang halik nilang iyon at napatingin sa babae.

"This is not right, Amanda."

"Huwag mo na kasing pigilan ang sarili mo, Sean. I want you inside me, hijo." Napayukom na lamang siya ng kamao at umiling.

"No, this is not right. Matagal na iyon... hindi ko pa alam ang nangyayari sa akin noon. Kaya please, Amanda, ayoko nang mangyari pa ulit ito." Seryosong turan niya sa babae. Ngumisi naman ito at hinaplos ang balikat niya kasabay ng pagkagat ng labi nito.

"I can pay you... any amount."

"No, nagbago na ako, at huwag mo nang guluhin pa ang isipan ko." Aniya na naiinis na sa babae.

Ngumisi naman ito. "Because of Ms. Monteroso?"

Napatigil saglit si Sean. May kung ano'ng pumitik sa utak niya na siyang nagdulot ng sakit ng ulo niya. Napaupo siya na tila biglang nanghina.

Her Scent Series: DionesiaBasahin ang storyang ito ng LIBRE!