Cau 14: Trinh bay he thong ti le ban do dia chinh

661 0 0

Câu 14: Trình bày hệ thống tỉ lệ bản đồ địa chính.

Bản đồ địa chính được thành lập theo các tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000. Việc chọn tỉ lệ bản đồ địa chính căn cứ vào các yếu tố sau:

-         Mật độ thửa đất trên một hecta diện tích càng lớn phải vẽ tỉ lệ lớn.

-         Loại đất cần vẽ bản đồ: đất nông – lâm nghiệp diện tích thửa lớn vẽ tỉ lệ nhỏ; đất ở, đất đô thị, đất có giá trị kinh tế cao sẽ vẽ bản đồ tỉ lệ lớn. Trên một đơn vị hành chính cấp cơ sở, các loại đất sẽ vẽ bản đồ địa chính với tỷ lệ khác nhau, thửa đất đã vẽ ở tỉ lệ này thì không vẽ ở tỷ lệ khác.

-         Khu vực đo vẽ: Do điều kiện tự nhiên, tính chât quy hoạch của vùng đất và tập quán sử dụng đất khác nhau nên diện tích thửa đất cùng loại ở các vùng khác nhau cũng thay đổi đáng kể. Đất nông nghiệp ở đồng bằng Nam Bộ thường có diện tích thửa lớn hơn ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nên đất nông nghiệp ở phía Nam sẽvẽ bản đồ địa chính tỷ lệ nhỏ hơn ở phía Bắc.

-         Yêu cầu độ chính các bản đồ là yếu tố quan trọng để chọn tỷ lệ bản đồ. Muốn thể hiện diện tích đến 0,1m2 thì chọn tỉ lệ 1:200, 1:500. Muốn thể hiện chính xác đến mét vuông thì chọn tỷ lệ  1:1000, 1:2000, 1:5000. Nếu chỉ cần tính diện tích chính xác đến chục mét vuông thì vẽ bản đồ tỉ lệ 1:10000.

-         Khả năng kinh tế, kỹ thuật của đơn vị càn vẽ bản đồ là yếu tố cần tính đến vì đo vẽ tỷ lệ càng lớn thì phải chi phí lớn hơn, sử dụng công nghệ cao hơn.

Như vậy, để đảm bảo chức năng mô tả, bản đồ địa chính được thành lập ở tỷ lệ lớn và khi mật độ các yếu tố nội dung bản đồ càn thể hiện càng dày, quy mô diện tích thửa đất càng nhỏ, giá trị đất và yêu cầu độ chính xác càng cao thì tỷ lệ bản đồ địa chính càng lớn hơn.

 

Cau 14: Trinh bay he thong ti le ban do dia chinhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!