TAC DONG COT SONG

1.9K 8 2

PHẦN I : GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG ĐẦU VÀ CỘT SỐNG :

           để chẩn và trị bệnh của Y Học Dân Tộc cổ truyền va hiện đại hoá của Việt Nam .

PHẦN II  : ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ VÀ BỆNH LÝ CỦA 4 ĐĂC TRƯNG :

                          phần đầu    -     phần cột sống .1. Xương sống

                                       2. Lớp cơ

                                                                  3. Nhiệt độ da

                                                                  4. Cảm giác

PHẦN III : PHÂN BIỆT LOẠI VÀ THỂ :

                 1. Hình thái loại và thể đốt sống lồi .

                 2. Hình thái loại và thể đốt sống lồi lệch .

                 3. Hình thái loại và thể đốt sống lệch .

                 4. Hình thái loại và thể đốt sống lõm lệch .

                 5. Hình thái loại và thể đốt sống lõm .

PHẦN IV : CÁC NGUYÊN TẮC CHẨN VÀ TRỊ BỆNH :

                 1. Nguyên tắc đối xứng

                 2. Nguyên tắc hưng phấn .

                 3. Nguyên tắc định khu định điểm .

                 4. Nguyên tắc tạo sóng cảm giác .

                 5. Nguyên tắc định lực .

                 6. Nguyên tắc định hướng

                 7. Nguyên tắc định lượng

                 8. Nguyên tắc điều nhiệt .

PHẦN V : CÁC THỦ THUẬT CHẨN VÀ TRỊ BỆNH :

    Các thủ thuật chẩn bệnh :

    1. Thủ thuật Áp

2. Thủ thuật Vuốt

3. Thủ thuật Ấn

4. Thủ thuật Vê

Các thủ thuật trị bệnh :

1.  Thủ thuật Đẩy

2.  Thủ thuật Xoay

3.  Thủ thuật Bật

4.  Thủ thuật Rung

5.  Thủ thuật Bỉ

6.  Thủ thuật Lách

7.  Thủ thuật Miết ( kiểm tra )

PHẦN VI : CÁC PHƯƠNG THỨC CHẨN VÀ TRỊ BỆNH :

       Các phương thức chẩn bệnh

TAC DONG COT SONGĐọc truyện này MIỄN PHÍ!