Ch. 3: Clash of Rainbows

1K 18 3


l 4th year high school l


Nathaniel Herrera


Typing...


How... to.. kill... a ... witch


Results found:

How to Kill a Witch - The Reigate witch bottle Current...

In fantasy fiction and fairy tales, what are the ways to kill a...

How to kill a witch EASILY!!! - YouTube 


... and so on, so forth.


"How to kill a witch? Wow, prend, pinag-e-effortan mo nang i-google ang pagpaslang kay Ishii. Naglevel up."


Nagulat ako sa lumitaw na ulo sa balikat ko. Paglingon ko ay mukha ni Josh ang bumungad sa'kin. Tinabig ko agad ang mukha niya palayo saka ibinalik ang atensyon sa phone ko.


"Sinasagad niya 'ko, prend. 'Yung pasensya ko sa kanya nasa talampakan ko na at 'yung inis ko sa kanya..." inangat ko ang kaliwang kamay ko, kalevel ng noo ko. "Nandito na sa bumbunan ko."


Umupo siya sa tabi ko dahil wala pa naman si Steven na doon nakaupo.


"Suggestion, bakit hindi mo gamitin 'yung Ways for her to dislike him ni Caile?"


"At ano? Pasakitin din ang ulo ko katulad ng nangyayari sa kanya ngayon? No, no, no, no way. May sarili akong way at iyon ang patayin si Ishii."


"Sinong papatayin mo, Nathe?" biglang dumating si Nikko kasama si Renz Milliano. Umupo sila sa kanya kanya nilang upuan. Lunch time pa kaya naman kami kami lang ang magkakasama. Laging wala si Caile at Steven kapag ganitong oras.


"'Yung girl version niya daw." sagot ni Josh para sa'kin.


"Ah, si Ishii? Nakita namin siya kanina kasama si Rainbow. Papasok sila ng cafete—"


May pulang dots na biglang lumitaw sa paningin ko pagkarinig no'n. Hindi ko na tinapos ang sinasabi ni Milliano at agad na tumayo at lumabas ng room. Sa cafeteria niya nakita sina Rainbow kaya doon ako pupunta. Hindi na ako tanga ngayon, alam ko na kung nasaan ang caf.


Naku, Mishiela, kung nagkakataon lang na may gunting akong dala sa tuwing binubwiset mo 'ko, malamang sa mga oras na 'to wig nalang ang nakapatong sa ulo mo.


Huminga ako ng malalim nang tumapat ako sa entrance ng caf. Iginala ko ang paningin ko, umaasang hindi ko makikita si Rianbow at voodoo girl sa iisang lamesa.


Kaso talaga kung anong hiniling mo madalas hindi iyon ang ibinibigay sa'yo.

***

He's Mine [Completed]Where stories live. Discover now