*Psst* Notice anything different? 👀 Find out more about Wattpad's new look!

Learn More

Chapter 32: Autumn and Arturia

 

I was so lost. I felt like my soul just leapt out of my body and couldn’t find its way back. I wasn’t even sure if it wanted to. And in all these uncertainties, there was only one thing that I was sure of. This feeling. This kiss. My heart in a riot. And I know that if I was to stay like this, I wouldn’t be able to find myself anymore.

And then he pulled back. We were still a few centimeters away from each other and I could still feel his lips against mine. I just stared at him with wide eyes.

“Surprised, bitch? I can do whatever I want to do with you now,” wika ni Van sa isang nakapanlalamig na tinig. Pinanood ko lang siya nang magsimula siyang maglakad palayo at saka mawala. I was just left there, standing. Nakatulala at napapaligiran ng mga nakakatakot na kriminal. Pero kung may maganda mang idinulot ang ginawang iyon ni Van, iyon ay ang hindi na pagtatangkang lumapit sa akin ng mga nakapanghihilakbot na tao sa lugar na ito. Itinuloy nila ang kanilang ginagawa at maging yung isang mapilit kanina ay hindi na nagtangka pang hawakan ulit ako. That kiss was a protection from this people. Too bad it couldn’t protect me from the turmoil I felt within. Hindi ko na rin mahagilap si Old Max. I would try to make sense of what just happened later. Pero sa ngayon, kailangan ko munang makaalis sa lugar na ito.

Hindi naman ako nahirapan. They gave way for me. Tila may sukat ang dapat nilang maging distansiya mula sa akin, so in a few minutes, I was already out. Nagmamadali akong sumakay sa Mustang at mabilis na nag-drive papalayo sa lugar. Hell! I couldn’t even find my mind’s functions. What had just happened to me? So that was a freaking kiss. That was just a freaking kiss! Why was I acting like an idiot?

Halos hindi ko na namalayang inihinto ko ang sasakyan sa harap ng bahay namin. Subalit hindi ako kumilos at nanatili lang sa loob ng kotse. Nakatitig lang ako sa bahay namin. But it was definitely not our house that I was seeing. I was seeing that dangerous, handsome face. I was seeing that scene. I was seeing what just happened in my mind’s eye, again.

“Agh!” Frustrated kong inuntog ang ulo ko sa manibela. “What the hell was that?! Why did he do that?!” And now, I was trying to talk to a car. Ano ba ang nangyayari sa akin? That was just a freaking kiss. My first freaking kiss. And it unnerved me. Nakita ko ang paglabas ni Autumn at paglapit sa akin. Wala sa sariling umibis ako at sinalubong siya.

“Ano’ng nangyari?” Tanong niya.

“Ganyan din ang tanong ko sa sarili ko,” sagot ko at inihagis ko ang susi ng Mustang sa kaniya. Kung sakaling dumating si Detective Penber, then she might as well be the one to give it back to him. I didn’t want to deal with him. Sa ngayon ay mas gusto kong magkulong sa kwarto, matulog at kalimutan muna ang mga nangyari sa araw na ito. Everything was just too frustrating, depressing and confusing. I think I just want to turn everything off.

***

“WHAT the hell is this?” Pagtataas ko ng boses kay Autumn nang iabot niya sa akin ang isang set ng kulay moss green na uniform. It was a pair of longsleeves and a skirt. It was actually stylish, pretty and girly. But I didn’t do stylish, pretty and girly.

“Arturia school uniform,” nakangiti niyang sagot. I rolled my eyes at her. Couldn’t I just go on my usual tight jeans and stylish shirt?

Montello High: School of Gangsters (Published under Cloak Pop Fiction)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!