công tắc tơ va khởi dong tu

3.1K 0 0

cau83 :khai niem ,phan loai 

la mot kcd dien dung de dong cat thuong xuyen cac mach dien dong luc , tu xa bang tay hoac tu dong. viec dong cat cong tac to co the thuc hien bang nam cham dien thuy luc hay bang khi nen . thong thuong ta gap loai bang nam cham. cong tac to co 2 vi tri dong cat dc che tao voi so lan dong cat lon hon tan so dong cat co the len den 1500 lan /h

theo nguyen ly  truyen dong nguoi ta chia thanh cac loai

cong tac to dong cat bang dien tu, dong cat bang khi nen, dong cat bang thuy luc

theo dang dong dien dong cat co cong tac to dien 1 chieu va xoay chieu 

theo ket cau co cong tac to han che chieu rong va han che chieu cao

cau 84 cac tham so co ban

dien ap dinh muc Udm la dien ap cua mach dien tuong ung ma tiep diem chinh cua cong tac to phai dong cat. dien ap dm co cac cap 110v, 220v,440 vmot chieu va 127v,220v,380v,500v xoay chieu

dong dien dinh mua Idm la dong dien di qua tiep diem chinh cua cong tac to trong che do lam viec gian doan lauy dai , o che do do thoi gian dong cua cong tac to ko qua 8h

dien ap cuong day Ucdđm la dien ap dinh muc dat len cuon day khi tinh toan thiet ke can phai dam bao cong tac to lam viec on dinh trong dai tu 85-110%Ucdđm

so cuc:la so tiep diem chinh cua cong tac to

so cap tiep diem phu: la so cap tiep diem khong che mach dieu khien cua cong tac to

kha ngan cat va kha nang dong: la gtri dong dien cho phep di qua tiep diem tinh khi cat I(ng) hoac dong I(đg)

tuoi tho: la so lan dong cat ma sau so lan dong cat do ctt co the bi hu hong ko dung dc nua

tan so thao tac: la so lan dong cat cho phep cua ctt trong 1h

tinh on dinh dien dong: la kha nang cho phep dong ngan mach lon nhat di qua ma luc dien dong sinh ra ko lam tach roi tiep diem

tinh on dinh nhiet la kha nang cho phep dong ngan mach di qua trong khoang thoi gian cho phep ma cac tiep diem ko bi nong chay va bi han dinh

cau 85 cau tao mach vong dan dien

mach vong dan dien cua ctt do cac bo phan # nhau ve hinh dang kick thuoc hop thanh ,no bao gom thanh dan, day noi mem,dau noi,he thong tiuep diem,cuon day dong dien ,mach vong dan dien cua ctt: thanh dan dong va tinh dc lam bang dong,tiep diem co dang hinh ngón or bac cau.1 pha co 2 cho ngatva duoc che tao bang vat lieu dan dien tot ,chiu duoc mai mon va chiu duoc ho quang nhu kim loai gom :bac-niken-than chi. o trang thai ngat do mo cua tep diem phai co gia tri du lon de ngan khong cho ho quang chay tro lai ,dong thoi cung khong qua lon de giam kich thuoc cua nam cham dien .o trang thai dong de dam bao tiep xuc tot ,cac tiep diem cua cong tac to co he thong lo xo tiep diem tao luc ep can thioet len tiep diem

cau86:cau tao he thong dap ho quang 

hthong dap ho quang cua ctt dam bao nhanh chong dap tat ho quang sinh ra trong qua trinh dong cat cua tiep diem 

+thiet bi dap ho quang trong ctt diem 1 chieu :nguoi ta thuong dung cuon thoi tu tao ra tu truong tac dung len dong diem ho quang va day ho quang vao buông dap ho quang .cuon thoi tu thuong duoc mac noi tiep voi tiep diem khi dong dien cang lon luc dien dong sinh ra cang lon ,ho quang dc day sau vao buong dap ho quang .buong rap ho quang dc che tao tu nhung tam thep non tao thanh dan dap ho quang or kieu dap ho quang co khe ho hep

+thiet bi dap ho quang trong ctt dien xoay chieu :cac ctt dien xoay chieu thông duing trong cong nghiep thuong duoc che tao loai ket cau 1 pha co 2 cho ngat ,su dung tiep diem dang bac cau dat trong buong dap ho quang kieu dan dap hay trong khoang dap ho quang dac biet cung co the dc che tao duoi dang tiep diem chuyen dong quay ,co bo tri cuon thoi tu de tang cuong kha nang dap ho quang