Cau hoi trac nghiem ATGT

31.8K 4 7

Câu hỏi trắc nghiệm ATGT

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức, hiểu biết về Luật GTĐB và phục vụ các bạn tham gia giao

thông. Tôi xin giới thiệu đến các bạn 300 câu hỏi và đáp án Trắc nghiệm Luật Giao thông đường bộ của

Cục Đường bộ Việt Nam. Chúc các bạn có những kiến thức bổ ích và luôn an toàn khi tham gia giao

thông.

-----------------

Câu Hỏi 1

Khái niệm "đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng ?

1- "Đường bộ" gồm: Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ;

2- "Đường bộ" gồm: Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ.

Đáp án: 2.

"Đường bộ" gồm: Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ.

Câu Hỏi 2

Khái niệm "Công trình đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng ?

1- "Công trình đường bộ" gồm: Đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường, đèn tím hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu,

dải phân cách;

2- "Công trình đường bộ" gồm: Đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu,

dải phân cách, hệ thống thoát nước và công trình, thiết bị phụ trợ khác.

Đáp án: 2.

"Công trình đường bộ" gồm: Đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo

hiệu, dải phân cách, hệ thống thoát nước và công trình, thiết bị phụ trợ khác.

Câu Hỏi 3

Khái niệm "Phần đường xe chạy" được hiểu như thế nào là đúng?

1- Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại;

2- Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại, dải đất dọc hai bên đường để

đảm bảo an toàn giao thông;

3- Cả hai ý trên.

Đáp án: 1.

Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại;

Câu Hỏi 4

Khái niệm "Làn đường" được hiểu như thế nào là đúng?

1- Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường;

2- Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an

toàn.

Đáp án: 2.

Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy

an toàn.

Câu Hỏi 5

Khái niệm "Khổ giới hạn của đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng?

Cau hoi trac nghiem ATGTĐọc truyện này MIỄN PHÍ!