BANG BANG BANG- BIGBANG

2.6K 13 2
                         


Nan ke yo nak
ka man bam gwa
ham ke
da du ro wa
da men
nu gu cha re
han chi ap dop
bul su om nun
mak jang
ge ril la
gyong be ya ra
mok chongi
to ji ge he

Yo,
Ji ji ran
bun wi gi rul
jon wan ne
gwang gi rul gam
chu ji mo
ta ge he
nam ja du re
pum wi
yo ja du ri
ga shik
i yu mo rul
ja shing
ga mi bul ma ne
nan bo ran
du shi nom mu na
do pon pon ni
ni mom so ge
pa go du nun
el le ji
i sang-an jong
shi ni sul longi
nun chon ji
o nul yo gi
mu bop ji

Nan bu rul jil lo
shim jang-ul
te wo
nol mi chi ge
ha go shi po
B.I.G
Yea we Bang
like this
mo du da ga che

Chom ma jun
got cho rom

BANG! BANG! BANG!
BANG! BANG! BANG!
Bay ya Bay ya Bay ya
BANG! BANG! BANG!
BANG! BANG! BANG!
Bay ya Bay ya Bay ya

Da kom
jang ma ra
da kom jam ma
Da kom
jang ma ra
da kom jam ma
o nul bam
kut jang bo ja
da kut jang bwa
o nul bam
kut jang bo ja
Bay ya Bay ya Bay ya

Nol de ryo ga
ji gum mis
sun ga ne
se pal gan jo
ha nu ri
chum chul te er
dul go do ra
no wa na i go sun
va hal la
chan nyanga ra
do ul lyo
po ji ge ay

We go hard
bul chim bon
bam se dal lyo
chuk ji bop
i no ren kok
ji jom
shi ni na
bul lo ra
shin jom
kom bi myong
so ri
nun ma zonge
mel lo di
ger mun dok gi
ung gyol go ri
sa bang pa
bango bang ga sak
pun nak
go bek wow

Nan bu rul jil lo
shim jang-ul
te wo
nol mi chi ge
ha go shi po
B.I.G
Yea We Bang
like this
mo du da ga che

Chom ma jun
got cho rom

BANG! BANG! BANG!
BANG! BANG! BANG!
Bay ya Bay ya Bay ya
BANG! BANG! BANG!
BANG! BANG! BANG!
Bay ya Bay ya Bay ya

Da kom
jang ma ra
da kom jam ma
Da kom
jang ma ra
da kom jam ma
o nul bam
kut jang bo ja
da kut jang bwa
o nul bam
kut jang bo ja
Bay ya Bay ya Bay ya

Ready or Not
Yea We
don't give a What
Ready or Not
Yea We
don't give a What

Let's go
nam ja
du run wi ro
yo ja du run
get Low
dang gyo ra
Bang Bang Bang
Let the bass
drum go

Nam ja
du run wi ro
yo ja du run
get Low
dang gyo ra
Bang Bang Bang
Let the bass
Drum go

Let the bass
Drum go
Let the bass
Drum go
Let the bass
Drum go
(Bang Bang Bang)
(Bang Bang Bang)
Let the bass
Drum go
(Bang Bang Bang)
(Bang Bang Bang)
Let the bass
Drum go

KPOP EASY LYRICSWhere stories live. Discover now