Chapter 95

7.9K 483 86

 Pomalá hudba sa utíši, keď s Harrym vykročíme spoločne na pódium. Drží ma pevne za ruku a ja sa spokojne usmejem. Dohodli sme sa, že o tom divadle nebudeme viacej baviť. Ani jeden z nás sa nechcel kvôli tomu hádať. A tak som si teda povedala, že čím menej kontaktu s Harryho rodičmi budem mať tým lepšie. Davida by som ešte zvládla. S ním som vlastne nikdy problém nemala. Mala som pocit, že mal dokonca Harryho radšej.

Rozoznie sa potlesk hostí keď Harry pristúpi k mikrofónu na stojane. Harry spustí jeden zo svojich nacvičených príhovorov. Dnes ráno si ho mrmlal pri raňajkách a ja som ho musela odsúhlasiť. Momentálne ho počúvam len napol ucha. Väčšiu pozornosť venujem ľuďom. Mám skvelý pohľad na všetkých. Vidím Harryho rodičov, Gemmu s Ashtonom, Erica s Edmundom, Louisa, Eleanor a ďalších. Vidím ako sa na mňa mama usmieva a ja jej hneď venujem úsmev späť. Presuniem zrak na Liama a uvidím ako v jednej ruke drží jednohubku a v druhej pohár alkoholu. Naozaj sem prišiel len kvôli jedlu a alkoholu? Vzhľadom k tomu ako otrávene sa tvári hádam, že áno.

Presuniem pohľad na Anne a okamžite mi prejde mráz po chrbte keď vidím ako prenikavo na mňa hľadí. Niekedy si naozaj želám vidieť tej ženskej do hlavy. Sama sa jej zapozerám hlboko do očí. Začína ma naozaj otravovať ako chladne sa správa. Nerozumiem ako môže byť voči svojmu synovi taká nezaujatá. Vidím to na nej. Pravdepodobne teraz nedáva pozor ako ja. Vôbec sa mi toto uprednostňovanie Gemmy nepáči. Na Gemmu sa samozrejme nehnevám, mám ju veľmi rada rovnako ako Harry lenže ide tu o ten hlúpy princíp.

Trhnem svojim telom, keď moja ruka vyletí nahor. Harry práve dokončil svoj príhovor a obe naše ruky sú hore neustále spojené. Ozve sa potlesk a s Harrym následne schádzame z pódia a vmiešame sa medzi hostí.

Hudba sa opäť rozohrá a niekoľko ľudí sa dá dokonca tanca. Chcem sa pridať k Gemme a Ashtonovi, ktorí sa rozprávajú s Liamom, Sophiou, Louisom a Eleanor, no Harry ma potiahne k sebe a donúti ma zaujať tanečnú polohu. Nemám nejakú veľkú chuť na tanec, no neprotestujem. Položí mi ruku na pás a druhou mi uchopí ruku. Moja ruka putuje na jeho rameno. Začneme sa pomaly pohybovať do rytmu hudby. Harry sa díva na mňa zatiaľ čo ja sa dívam všade naokolo. Kontrolujem Liama, aby nevyviedol nejakú hlúposť.

,,Vieš toto mi pripomína náš prvý tanec," prehovorí polohlasne Harry. Venujem mu pohľad a mierne sa zamračím.

,,Si napätá a dívaš sa všade navôkol iba nie na mňa," vysvetlí a nakloní hlavu do strany. Sklopím pohľad a dívam sa na jeho hruď.

,,Máš pravdu je to podobné," pousmejem sa a opätovne zdvihnem pohľad. Zadívam sa mu do očí a úsmev rozšírim.

,,A pamätáš sa čo sa stalo potom?" opýta sa ma a nadvihne jedno obočie.

,,Prvýkrát si ma pobozkal," odpoviem a Harry s úsmevom prikývne.

,,Bol si trochu ako Popoluška, pretože si uprostred tanca utiekol," zasmejem sa.

,,No áno s tým rozdielom, že som sa potom vrátil to som bol len polovičná Popoluška," opraví ma a žmurkne na mňa. Rozosmeje sa to a viac sa na neho pritlačím. Položím si bradu na chrbát svojej ruky, ktorú mám uloženú na jeho ramene. Druhou rukou ho objímem a on mi aj svoju druhú ruku položí na pás. Usmejem sa. Je to presne ako náš prvý tanec. Nadýchnem sa tej vône a chvíľu len potichu tancujeme. Pozorujem ľudí a veľa z nich sa na nás díva. Medzi touto skupinkou zazriem aj Ashley. Opätovne sa mi zdá divná. Neviem možno som iba paranoidná, no myslím, že nie je z našich zásnub taká nadšená ako mi tvrdila. Neustále si niekde v hĺbke duše myslím, že o Harryho má stále záujem. Keď si všimne, že na ňu hľadím venuje mi úsmev. Opätujem jej ho len zo slušnosti, no hneď odvrátim zrak keď v tom, to uvidím.

Pulse (FF- Harry Styles)Where stories live. Discover now