role dien tu

17.3K 3 1

6.5.1 Cấu tạo

Rơ-le điện từ có các bộ phận chính là mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, vỏ. Mạch từ đƣợc chế tạo từ vật liệu sắt từ gồm hai phần, phần tĩnh hình chữ và phần động là tấm thép hình chữ U. Phần động nối liên kết cơ khí với tiếp điểm động.

Điểm khác biệt cơ bản giữa rơ-le điện từ và contactor là rơ-le điện từ chỉ có một loại tiếp điểm điều khiển có thể là thƣờng đóng hoặc thƣờng mở, không có hộp dập hồ quang, và không có lò xo nén tiếp điểm mà sử dụng thanh đồng lai tiếp điểm tạo lực nén.

6.5.2 Phân loại

- Theo cuộn hút: cuộn hút 1chiều & cuộn hút xoay chiều.

- Theo dòng điện qua tiếp điểm: rơ-le mộ chiều, rơ-le xoay chiều.

- Theo số lượng cặp tiếp điểm:2 cặp tiếp điểm,3 cặp tiếp điểm, ...

- Theo cấu trúc chân: chân tròn, chân dẹt.

- Theo đế cắm rơ-le: đế tròn, đế vuông.

6.5.3 Nguyên lý hoạt động

Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây sẽ sinh ra lực hút điện từ hút tấm động về phía lõi.

Lực hút điện từ có giá trị tỷ lệ thuận với bình phƣơng dòng điện và tỷ lệ nghịch với khoảng cách khe hở mạch từ:F=(ki2/g2)

Khi dòng điện trong cuộn dây nhỏ hơn dòng tác động iItd thì lực hút điện từ lớn hơn lực kéo lò xo F>Flx, tấm động bị hút về phía làm cho khe hở mạch từ nhỏ nhất, tức là hút về phía phần tĩnh. Khi khe hở mạch từ nhỏ, lực hút càng tăng, tấm động đƣợc hút dứt khoát về phía phần tĩnh và tiếp điểm động đƣợc đóng vào tiếp điểm tĩnh.

Khi dòng điện trong cuộn dây giảm i

5.4 Các thông số cơ bản

- Điện áp định mức cuộn hút: là điện áp cấp cho cuộn hút làm việc ở chế độ lâu dài. Điện áp này có thể là 9 12 24 110 220 440 một chiều và 24 110 220 440 xoay chiều. Điện áp này ghi trên cuộn hút.

- Điện áp định mức : điện áp làm việc lâu dài của mạch điện mà rơ-le khống chế, điện áp định mức có thể là m24 110 220 440 một chiều và 24 110 127 220 380 500 xoay chiều.

- Dòng điện định mức : dòng điện dài hạn qua tiếp điểm của rơ-le mà không làm hỏng tiếp điểm.

- Tuổi thọ cơ khí: đƣợc tính bằng số lần đóng ngắt, thƣờng là vài trăm ngàn lần đóng ngắt không điện, và 1 trăm ngàn lần đóng ngắt có dòng định mức. - Điện áp cách điện: điện áp thử cách điện.

- Thời gian tác động: là khoảng thời gian kể từ lúc dòng điện vƣợt quá giá trị tác động đến lúc phần động đƣợc hút hoàn toàn vào phần tĩnh, thƣờng vào khoảng từ 2-20ms.

-Tần số tác động: là số lần tác động trong một đơn vị thời gian.

role dien tuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!