role trung gian

6.1K 1 1

Rơ-le trung gian thực chất là một rơ-le điện từ có kích thƣớc nhỏ, làm nhiệm vụ khuếch đại hoặc chuyển mạch tín hiệu điều khiển. Trong sơ đồ điều khiển, rơ-le trung gian nằm ở vị trí trung gian giữa thiết bị điều khiển công suất nhỏ và thiết bị điều khiển có công suất lớn hơn hoặc giữa các thiết bị điều khiển công suất nhỏ.

Rơ-le trung gian có cấu tạo tƣơng tự rơ-le điện từ, nhƣng không có cơ cấu điều chỉnh lực hút, yêu cầu phải tác động tốt khi điện áp thay đổi trong phạm vi ( 15%điện áp định mức). Thời gian tác động nhanh hơn và tần số tác động lớn hơn.

role trung gianĐọc truyện này MIỄN PHÍ!