Câu 15: Pháp luật La Mã. Đánh giá luật La Mã

15.5K 5 2

1. Luật LM thời kỳ đầu của nền cộng hòa - luật 12 bảng:

Năm 550 TCN, sau 1 năm làm việc, ủy ban biên soạn PL gồm 5 quý tộc & 5 bình dân đã soạn xong bộ luật & đc ghi trên 12 bảng đồng đặt tại quảng trg' thành phố

* Về dân sự:

- ND chính của luật này là nhằm BV q' tư hữu tài sản của chủ nô giàu có. Theo bộ luật, kẻ nào xâm phạm đến tài sản của ng' khác, như đốt nhà, trộm cắp, phá hoại hoa màu đều bị xử tử. " Nếu như kẻ nào đương đêm vào nhà ăn trộm mà bị giết ngay tại chỗ, thì hành vi giết ng' ấy đc coi là hợp pháp" (bảng 8, đ12)

- Luật còn quy định: ng' sắp chết đc tự do để lại tài sản cho bất cứ ng' nào thừa kế. Nếu ng' chết k có ng' thân thích bên nội, thì tài sản ng' chết để lại sẽ thuộc về thị tộc

* Về hình sự:

- Bộ luật quy định nh' hình phạt tàn khốc đối vs con ng'. VD: luật quy định nếu con nợ k trả đc nợ đúng hạn, con nợ sẽ bị chủ bắt giam, gông cùm. Trg thời gian 60 ngày bị giam giữ, con nợ bị mang tới quảng trường 3 lần & vào n~ phiên chợ để xét xử. Nếu quá 60 ngày vẫn k trả đc nợ "chủ nợ có thể mang tùng xẻo thân thể con nợ. Con nợ bị tùng xẻo nh' hay ít, chủ nợ cũng k phải chịu trách nhiệm về điều đó" (bảng 3, đ6). Tùng xẻo mà vẫn k trả đc nợ thì con nợ có thể bị giết hoặc là bị bán ra nước ngoài. Trg trường hợp con nợ vay nợ của nh' ng' mà k trả đc, các chủ nợ có q' băm con nợ ra thành nh' mảnh (b3, đ6)

- Luật 12 bảng thừa nhận hình thức trả thù ngang =. VD, nếu đánh gãy tay ng' khác, thủ phạm cũng bị đánh gãy tay

* Về hôn nhân & gia đình: Trg qhệ gia đình, q' lực ng' đàn ông rất lớn.

- Tài sản gia đình do ng' chồng quản lý. Con gái lấy chồng phải phụ thuộc vào chồng

- Ng' cha có q' bán con làm nô lệ. Ng' con chỉ đc tự do trg đk nhất định, " nếu ng' cha đã bán con đến lần thứ ba, thì ng' con mới đc thoát khỏi sự cai quản của ng' cha" (bảng 4, đ2)

2. Luật LM thời kỳ cuối của nền cộng hòa

Nguồn của luật LM thời kỳ này bao gồm:

- N~ quyết định của các hoàng đế LM

- Các quyết định của cquan q' lực NN cao nhất (viện nguyên lão)

- Các quyết định của tòa án

- Các quyết định của các quan thái thú các tỉnh

- Tập quán pháp

- Hệ thống hóa luật pháp, các công trình của luật gia LM

* Các chế định của luật dân sự: luật dân sự là luật phát triển nhất về quy mô phạm vi điều chỉnh & kỹ thuật lập pháp. Các chế định luật dân sự LM rất phong phú, bao quát hầu hết các qhệ dân sự

- Chế định về q' sở hữu, q' chiếm hữu:

+ Luật LM thừa nhận 3 hình thức sở hữu đất đai: sở hữu nhà nước, sở hữu công xã & tư hữu

+ Khái niệm q' sở hữu trong luật LM đc hiểu là q' sử dụng & q' định đoạt tài sản. Tuy nhiên, quyền sở hữu không phải là tuyệt đối, nó bị hạn chế bởi quyền chiếm hữu (quyền chiếm hữu được hiểu là việc thực hiện quyền sử dụng của người khác để phục vụ cho chính bản thân mình)