"Grabe ano? Nagbago na tayong lahat. Kailanma'y hindi ko inakalang sasabihin ko ito pero masaya palang mag-asawa," natatawang wika ni Steve.

"I strongly agree. I mean, every day is just so wonderful seeing Arvee everytime I wake up. At ngayon, magkakaanak pa kami, cloud nine talaga ang feeling," si Brent.

"Totoo nga pala ang sinabi nila noon na masarap ma-inlove ano? Just knowing that you'll have the heart of the one you love for the rest of your lives is just... wow," ani Zach.

"Nagbago ang buhay natin dahil sa Bistro Guwapo..." aniya. Pero natigilan rin siya sa sasabihin nang makita niya si Liam na paakyat sa hagdan kasama ang mga pinsan niyang sina Marco Vijandre at Sandra Michelle Vijandre. "...at sa tingin ko kailangan na ring mabago ng Bistro Guwapo ang buhay ng mga pasaway na taong kasama ni Liam ngayon." Magkapanabay na lumingon sina Zach at Steve sa direksyong tinitingnan niya.

"Brent. Kanina ka pa hinahanap ng dalawang pasaway mong mga pinsan," ani Liam nang makarating ang mga ito sa bar counter. Magkakilala si Liam at ang dalawa niyang pinsan. Si Marco ay business partner ni Liam sa isang real estate business at si Sandra Michelle naman ay ang interior designer ng Bistro Guwapo. Hindi lang talaga ito masyadong nagpupunta roon dahil may sarili ring trip ito sa buhay at sa ngayon ay trip nitong mag-astang lalaki. Naka- puting t-shirt, pantalon, sneakers at nakasuot rin ng bull cap si Sami.

"At bakit niyo ako hinahanap, Marco, Sandra Michelle?" Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa.

"It's Sami, Kuya Brent. Not Sandra Michelle." Inirapan siya nito.

"Huwag mo siyang pansinin, Kuya," wika naman ni Marco at inirapan ito ni Sami. Napailing na lang siya sa dalawa. Tila kasi wala nang magawa ang magkapatid na ito kundi ang mag-banghayan dahil ganoon na talaga maglambingan ang magkapatid, cariño brutal.

"Nandito sila dahil may business proposal si Marco. Sa akin ay okay lang pero sabi ko ay kailangan kong ikonsulta sainyong lahat lalong lalo na sa'yo Brent dahil pinsan mo siya. Kapag pumalpak siya, kargo mo iyon," si Liam. Tiningnan niya nang masama si Marco dahil parang alam niya na ang iniisip nito base sa kislap ng mga mata nito. Si Marco ay isa sa pinakamatagumpay na arkitekto at negosyante sa bansa at pagmamay-ari nito ang Vijandre Global Inc. na alam niyang may bagong proyekto ngayon.

"Vijandre Global Inc. opens the Pristine Residences in Parañaque. The master plan is to have seven high-rise towers in a beautiful aesthetic tropical surroundings. The three towers are already in the final stages of interior works while the other four towers are in full swing construction."

"At ano namang dahilan mo kung bakit sinadya mo pa kami rito para lang sa negosyo mo?" si Brent.

"Dahil gusto kong maglagay ng beach club sa loob ng Pristine Residences. At dahil matunog ang pangalan ng Bistro Guwapo, gusto ko siyang i-franchise kung papayag kayo. Iyon rin ang gusto ng mga kaibigan kong ka-sosyo ko sa negosyong ito." Nagkatinginan sila nina Liam, Steve at Zach. Sa katunayan ay marami na ring natanggap na ganoong business proposal si Liam pero hindi rin sila pumapayag dahil hindi basta-basta sa kanila ang Bistro Guwapo. For them, Bistro Guwapo is not just about business but about friendship also. Gusto nilang magkakaibigan na kung sakaling pumayag sila ay mapanatili pa rin ang ganoong value, hindi lang dahil sa gusto nilang kumita ang negosyo. Malalim ang pag-iisip nilang tatlo nang dumating si Terrence at ang fiancé nitong si Yvonne. Kasama rin ng mga ito ang kaibigan ni Yvonne na si Imee na minsan na ring isinama doon ni Yvonne. Tila may sasabihin pa sana si Marco nang bigla na lang itong mapatingin kay Imee na tila ba nakalimutan na nito ang sasabihin tungkol sa negosyo.

"Hi, guys. Anong meron?" tanong ni Terrence na nagtataka sa malalim na pag-iisip nilang tatlo.

"Oh my God! Ikaw si Marco Vijandre 'di ba? Ako nga pala si Imee Acosta mula sa The Press. Puwede ba kitang ma-interview tungkol sa pagkakapanalo mo bilang architect of the year?" wika ni Imee. Hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa pero hindi tumalab ang pagiging magaling nitong reporter sa masungit na si Marco.

BGS 2: The Beach Club Book 1: Marco VijandreTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon