The Break Up Planner

16K 44 13

by greyyy





Paano kung magkaroon ng serious relationship ang famous Break-Up Planner sa campus? Mahulaan niya kaya kung kailan sila magbre-break?




Link?
http://www.wattpad.com/story/7956964-the-break-up-planner
or click the external link at the right --->