The Break Up Planner

15.8K 43 13

by greyyy

Paano kung magkaroon ng serious relationship ang famous Break-Up Planner sa campus? Mahulaan niya kaya kung kailan sila magbre-break?
Link?
http://www.wattpad.com/story/7956964-the-break-up-planner
or click the external link at the right --->